Intervju

”Vi vill vara nästa generations byggkoncern”

Gustav Bergstedt är ny chef för Sernekes nya region som omfattar Stockholm och Uppsala.
Gustav Bergstedt är ny chef för Sernekes nya region som omfattar Stockholm och Uppsala. Foto: Serneke

Serneke har som ambition att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Det sätter höga förväntningar på företagets medarbetare. En av dem som ska driva utvecklingen framåt är Gustav Bergstedt som är ny regionchef i Stockholmsområdet.
– Om man vill någonstans här i världen så kan man inte göra exakt det man har gjort tidigare, säger han.

Som nästa generation byggkoncern vill Serneke utmana branschen, engagera samtiden och inspirera framtiden. Det är högt ställda ambitioner som utmanas inte minst i de bistra tiderna som lägrat sig över byggbranschen. För Gustav Bergstedt, som bara haft tjänsten som regionchef för Serneke i Stockholmsområdet i några veckor, gäller det att försöka möta utmaningarna.

– Det är lätt att se nattsvart på läget. Materialpriserna ökar och beställare flyttar fram sina projekt eftersom de har svårt med finansieringen. Men jag ser också att det skapas en hel del möjligheterna i en nedåtgående marknad. Den aktör som kan vara klok och ta rätt beslut när det viker neråt kommer att vara väldigt framgångsrik framåt. Jag väljer att se det som en möjlighetens tid där vi kan göra ett avstamp och ta tag i de frågor som vi kanske inte hade gjort under en högkonjunktur, säger han.

Det skakiga omvärldsläget och den vikande konjunkturen inom byggbranschen kan annars vara en anledning till att många håller fast vid kända rutiner och arbetssätt. Men Gustav Bergstedt ser en fara i att fortsätta i gamla upptrampade hjulspår.

– Det kan finnas en trygghet i att fortsätta göra exakt det vi kan som bäst. Men om man vill någonstans här i världen så kan man inte göra exakt det man har gjort tidigare. Utmaningen i den här förändliga världen är att veta vad man vill satsa på och ha en långsiktig tro på det man gör. Jag drivs av att utveckla och föra saker framåt.

Ansvarar för en ny region

I den nya tjänsten som regionchef på Serneke kommer han få ansvar för en helt ny region med fokus på Stockholm och Uppsala. Tidigare ingick de båda städerna i det som kallas för region öst och som sträcker sig från Linköping i söder upp till Gävle i norr och till Västerås västerut.

– I den specialisering vi gör nu satsar vi på Stockholm och Göteborg som egna regioner. I mitt fall blir det fokus på Stockholm och Uppsala. Konkret så har vi en väl fungerade verksamhet men vi vill växla upp och fokusera på att vi gör rätt på den här marknaden. Det är lite andra förutsättningar i storstäderna än om vi jobbar på en mindre ort och då krävs det ett lite annat arbetssätt.

Stockholm är den absolut största marknaden för byggsektorn. Men det innebär också att konkurrensen är hårdare. På en mindre ort kan relationerna till beslutsfattarna bli mer personlig, menar Gustav.

– Det är en väldigt speciell konkurrenssituation i Stockholm. Det är den absolut största marknaden men det innebär också att allas blickar riktas hit. Det blir inte lika personligt. När jag pratar med mina kollegor på mindre orter så har de en mycket närmare kontakt med beslutsfattare. Man kanske har ett privat engagemang i det lokala näringslivet. Sitter du som regionchef på en mindre ort kanske du känner kommunalrådet. Så ser det inte riktigt ut i Stockholm.

”En utmaning att få jobba med alla delar”

Ur ett lite mer personligt perspektiv så ser han möjligheten att lära känna hela organisationen bättre i den nya rollen som regionchef på Serneke.

– På kort sikt så får jag en fantastisk möjlighet att lära känna medarbetare och organisationen. Jag har jobbat som arbetschef i ett och ett halvt år i regionen. Men i den nya rollen får jag en helt annan möjlighet att sätta mig in i grupper och affärer som tidigare har legat under kollegor. Vi har en ganska fin bredd med anläggning, ombyggnad och nyproduktion av både bostäder och kommersiella lokaler. Det blir en utmaning för mig att få jobba med alla delarna.

Det nära och tydliga ledarskapet ligger honom varmt om hjärtat. Ambitionen är att skapa en trygghet där alla medarbetare känner till målet för verksamheten men också hur de ska nå dit.

– Serneke vill vara nästa generations byggföretag. Om det genomstrålar hela organisationen så kommer det märkas i vilka affärer vi gör och vilken position vi har på marknaden. I den nedåtgående marknaden som vi har nu har vi en chans att faktisk positionera oss så att vi jobbar med rätt kunder och med rätt affärer. Där hoppas jag kunna vara en viktig del i arbetet framåt. Men jag är ödmjuk inför uppgiften. Jag är ingen trollkarl. Jag är beroende av mina medarbetare och en hela organisationen. Det här är ett lagarbete.

Gasar och bromsar samtidigt

Den vikande konjunkturen och det svåra omvärldsläget sätter spår även i Sernekes verksamhet, i somras varslade man 23 yrkesarbetare i Stockholmsregionen och nu har ytterligare ett varsel på cirka 100 tjänster inom hela koncernen. Frågan är hur det påverkar verksamheten?

– Jag har lite svårt att förlika mig med när man säger att man ska gasa och bromsa samtidigt. Det handlar mer om att veta när man ska gasa och när man ska bromsa. Vi är helt beroende av att ha rätt kompetens och rätt medarbetare vid rätt tillfälle i företaget. När konjunkturen viker är vi tvingade att dra ner på verksamheten och nyligen fick vi varsla en del av våra hantverkare. På lång sikt kommer vi både behöva minska och öka personalstyrkan. Vi måste anpassa oss till marknadsläget. Strategin långsiktigt är att rekrytera de bästa medarbetarna. Det är enda vägen framåt. Det är vår kompetens vi säljer.

Gustav understryker vikten av man har rätt kompetens i verksamheten. Han menar att man behöver titta utanför de traditionella rekryteringsmönstren och satsa mer på mångfald.

– En viktig fråga som jag drivit tidigare och som är viktigt för hela branschen är mångfaldsarbetet. Vi har lättare att rekrytera traditionella byggare. Speciellt nu när konjunkturen viker. Det kommer vara en stor fråga som jag måste fortsätta utmana. Vill vi skapa en attraktiv bransch framåt måste vi få en större mångfald. Det kan inte bara vara medelåldersmän från padelbanan.

Vill skapa något beständigt

Han har en lång erfarenhet av olika tjänster inom byggbranschen. Det som lockade honom från början var att få vara med och skapa något beständigt. I rollen som regionchef på Serneke får han nu chansen att få utlopp för den kreativa lusten.

– Det handlar om utveckling för min del och min omgivning. Det som lockade mig till byggbranschen från början var att få vara med att skapa någonting. Att få gå från noll till något stort och beständigt. Sedan är jag väldigt intresserad av ledarskap och att försöka förstå vad andra människor drivs av. Det som är riktigt häftigt är när man ser och förstår någon som har andra drivkrafter än en själv, säger Gustav Bergstedt.

Kort om Gustav Bergstedt

  • Tidigare arbetslivserfarenheter: Tekniskt gymnasium, KTH, Skanska, JM, Serneke. Arbetsledare, projektingenjör, inköpare, projektchef, distriktschef och nu regionchef.
  • Ålder: 48 år
  • Bor: Villa, Sollentuna
  • Familj: Fru och tre barn
  • Gör helst en ledig dag: Är gärna med familj på vårt ställe i Leksand. Där finns fler småhus som jag gärna fixar med. Jag gillar också att dra en runda i löparspåret eller att ta en match på padelbanan.
  • Senaste spelade låt på Spotify: The Temple Of The King en gammal 70-tals rock-klassiker med Rainbow. Är inte någon stor musikkonsument.
  • Senast lästa bok: Läser mycket faktalitteratur men nattygsbordet nu ligger Lars Wilderängs senaste Kungshjärta.
Senaste resan: Köpenhamn i höstas på en släktträff.