Nyheter

”Viktiga steg för att motverka svartarbete”

Arbetsgruppen för ordning och reda inom byggsektorn har lämnat över sin rapport till Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

”Rapporten innebär viktiga steg för den sunda konkurrensen och motverkandet av svartarbete i branschen”,´skriver BI i en kommentar. 

Huvudentreprenörsskaps-frågan ledde till heta diskussioner under förra avtalsrörelsen och man var nära en strejk. Till följd av detta tillsattes en arbetsgrupp, med justitierådet Gudmund Toijer i spetsen, som skulle titta på hur man kunde hitta ett system för att få bort oseriösa aktörer.

Efter flera månaders förhandlingar presenterade programgruppen i fredags resultatet av sitt arbete. Förslaget innebär att huvudentreprenören får ett tydligare ansvar att hålla reda på vilka som finns på arbetsplatsen genom att sammanställa en underentreprenörslista

Sveriges Byggindustrier är nöjda med den lösnig man kommit fram till.

– Den partssammasatta arbetsgupp som har arbetat i snart ett år har löst sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. Dessutom har vår samsyn kring vilken lagstiftning som behövs för att motverka svartarbete i branschen gett resultat och kommer att verkställas av regeringen. Vi skapar nu ett system som avlägsnar all eventuell oseriös verksamhet. Oseriösa aktörer ska inte ha något att hämta i vår bransch, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

BI menar att lösningen blir ett bra komplement till den nya lagen om närvaroliggare och oannonserade arbetsplatsbesök från Skatteverket som Finansdepartementet presenterat som åtgärd mot svartarbete i byggbranschen, en lag som föreslås införas första januari 2016.  

– Vi har nu ett system som vi i Sverige kan vara stolta över, säger Ola Månsson.

Från Byggnads vill man inte kommentera rapporten.

”I uppgörelsen låg att om inte någon av parterna är nöjda med förslaget så har man rätt att säga upp byggavtalet. Det är Byggnads avtalsråd som tar ställning. Vi håller oss till Byggnads interna demokratiska process och kommer därför inte att kommentera rapporten och framtiden förrän avtalsrådet har fattat beslut”, skriver man i ett pressmeddelande.