Vill bygga studentbostäder i moduler för nyanlända

Vill bygga studentbostäder i moduler för nyanlända

I samband med Stockholms mottagande av flyktingar uppför staden modulbostäder på tidsbegränsade bygglov. Liberalerna föreslår att det i dessa modulbostäder i framtiden ska inhysas studenter, genom att en del av dem upplåts som studentbostäder.

Det skriver Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare, i en motion.

För att stärka möjligheten till en god integration av nyanlända stockholmare och för att minskas studentbostadsbristen i Stockholm föreslår Liberalerna i en motion att var femte ny lägenhet i de modulhus som Stockholms stad nu projekterar ska bli en studentlägenhet.

Hittills har staden projekterat för 1700 modulbostäder på tillfälliga bygglov och räknar med att behöva uppföra ytterligare ca 1300 modulbostäder. Liberalerna föreslår att 20 procent av tillkommande lägenheter bör inhysa studenter – det skulle ge ca 260 tillfälliga studentbostäder på kort sikt.

–  För en god integration måste människor kunna mötas. Det här är ett förslag för att öka integrationen och få fram fler boenden för studenter. Studenter behöver bara bo i studentboende en begränsad tid under sina studier, så det är en grupp som temporära modulboenden kan fungera mycket bra för, säger Lotta Edholm (L),oppositionsborgarråd och gruppledare.

Med 20 procent av modulbostäderna öronmärkta för studenter i den framtida planeringen kan det behövas ytterligare en plats för modulbostäder.