Valet 2022

Vill få igång småhusbyggandet

Larry Söder (KD), riksdagsledamot och KD:s bostadspolitisk talesperson. Foto: KD
Larry Söder (KD), riksdagsledamot och KD:s bostadspolitisk talesperson. Foto: KD

Inför höstens val bjuder Byggvärlden in samtliga riksdagspartier att bidra med debattartiklar. Nu är det Kristdemokraternas tur. Kristdemokraterna går till val på ett Villalöfte för att få igång småhusbyggandet.

Småhus är bostadsdrömmen för de flesta svenskar. Men samtidigt har tillgången till småhus blivit allt sämre. Kristdemokraterna är redo att ge fler möjlighet att förverkliga villadrömmen. Vi går därför till val på ett Villalöfte om att bygga fler småhus som fler har råd att bo i.

Under regeringens åtta år vid makten har småhusbyggandet varit i en nedåtgående trend. Det är olyckligt eftersom efterfrågan är hög och 7 av 10 vill bo i småhus. Men trots det har politiken istället prioriterat hyres- och bostadsrätter. Jämfört med för ett decennium sedan har byggandet av flerbostadshus ökat med 137 procent. För villaproduktionen är samma siffra två procent, enligt SCB:s statistik.

Kristdemokraterna ser det som ett långsiktigt problem att byggandet av småhus inte svarar upp mot människors boendedrömmar. Småhus är bäst för samhället ur både ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Regeringens ensidiga hyresrättsfokus är därför svårt att förstå. Självklart ska vi ha hyresrätter, men det är olyckligt om människor fastnar i dyra hyresrätter över tid.

Att inte bygga det som människor efterfrågar hämmar också rörligheten på bostadsmarknaden och spär på den bostadsbrist som Sverige befinner sig i. Den bostadsbrist som gör att ungdomar inte kan flytta hemifrån och som gör det svårt att rekrytera till samhällsviktiga yrken inom polisen och vården i våra storstäder.

Kristdemokraterna går därför till val på ett Villalöfte för att få igång småhusbyggandet.

För det första vill vi införa en planeringsstimulans för fler småhus. I dag väljer kommunerna bort småhus till förmån för hyres- och bostadsrätter eftersom planeringsresurserna inte räcker till och de tvingas ”maximera” nyttan av sina resurser. Då prioriteras flerbostadshus eftersom det kräver mindre kringkostnader och ger mer intäkter per detaljplan. För att komma åt detta vill vi införa en planeringsstimulans som ska täcka 50 procent av kommunernas kostnader associerade med framtagandet av detaljplaner för småhus. Den ska ges till de kommuner som utökar sin planläggning.

För det andra vill vi utreda en ny lagstiftning som skärper kommunernas bostadsförsörjningsansvar av småhus och tomter för småhus. Tanken är att lagen ska balansera upp de kommunekonomiska vinsterna som snedvrider produktionen till förmån för flerbostadshus. Lagen kan exempelvis innebära att vi sätter ett skarpt mål om andel eller till och med antal småhus i detaljplanerna utifrån den lokala efterfrågan.

För det tredje ska Länsstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga potentiellt byggbar mark i kommunerna. Syftet är att identifiera sådan mark där förutsättningarna för ett byggande kan finnas. Det ska även upprättas ett register som är till allmän beskådning och som gör det möjligt att som privatperson titta ut var det går att bygga.

För det fjärde behöver tomträtten förnyas. Genom att betala en löpande tomträttsavgift, istället för att köpa loss tomten, kan fler få möjlighet att äga och bo i ett småhus. Lagstiftningen bör ändras så att en fast ränta, som gäller i hela landet, betalas och successiva uppräkningar av avgäldsunderlaget införs. Då kan den oförutsägbarhet med kraftigt höjda avgifter, som gjort att tomträtten hamnat i vanrykte, minimeras.

Slutligen krävs sänkta trösklar in på den ägda bostadsmarknaden så att fler får möjlighet att köpa en bostad eller bygga sin egna villa. Vi föreslår bland annat startlån för förstagångsköpare, subventionerat bosparande för unga och vi vill avskaffa det förstärkta amorteringskravet.

/Larry Söder (KD), riksdagsledamot och KD:s bostadspolitisk talesperson