Nyheter

Vill förbättra branschens rykte

Den allmänna synen på hantverkare är alldeles för negativ. Det vill Sandå ändra på. – Våra kunder ska kunna förvänta sig att våra målare passar tider, säger Jonas Lundin, vd på Sandå.

När 1 500 Sandåmålare från hela Sverige träffades i Göteborg hade man främst två punkter på agendan.  Dels firade man att det var fem år sedan Sandå och Kumlins Måleri gick ihop, dels samlade man sig kring den nya visionen ”En ny syn på hantverk”, som man jobbat med under hela 2012.

– Det här var kulmen på ett år då vi satsat hårt på utbildning och förändring, säger Sandås vd Jonas Lundin.

Syftet med visionen och utbildningssatsningen är att ändra på attityder, förbättra ryktet och i slutändan få nöjda kunder.

– Jag tycker att det är tråkigt att många har en så negativ bild av hantverkare. Man får ofta höra att vi slarvar, att vi inte kan passa tider och att vi jobbar svart. Jag vill få ett slut på det. Det här är något som hela byggbranschen drabbas av, vi har inte mer problem än någon annan.

Jonas Lundin och Sandå har tagit taktpinnen och vill bidra till att förändra en branschkultur.

Det handlar om sådana saker som att passa tider och möta kunden med respekt. En annan viktig sak är att det inte är acceptabelt att ta svartjobb.

Sandås målare har fått genomgå en serviceutbildning, och alla platschefer har utbildats i ledarskap.

– Vi jobbar också aktivt med att få in fler tjejer i måleribranschen.

Målet för Sandå är att kunna bli en förebild.

– Vi sätter stor press på oss själva, och vi hoppas kunna dra med oss andra hantverkare. Andra får gärna hänga på, bara vi får gå först.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]