Nyheter

Vill ge dig ett hälsosammare arbetsliv

Astrid Berglund är Sveriges första Fitwel-ambassadör .

Hon certifierar byggnader för att främja människors hälsa och välmående. Astrid Berglund är Sveriges första Fitwel-ambassadör och just nu jobbar hon med sitt första case.

Astrid Berglund är miljökonsult på WSP och hon fick upp ögonen för den nya Fitwel-certifieringen när hon besökte Kanada under sex veckor förra hösten. 

– Jag har alltid varit intresserad av inomhusmiljö och hälsa. När jag fick chansen att studera det här nya certifieringssystemet i Kanada kunde jag inte tacka nej. Det här är ett helt nytt och spännande sätt att jobba med certifiering av byggnader, säger hon. 

Utvecklingen av Fitwel har pågått under fem år. Man har undersökt 3000 studier inom hälsa för att skapa ett evidensbaserat system för byggnader. Systemet släpptes i mars 2017 och har sedan dess används i mer än 600 projekt världen över. Det har designats så att man ska kunna applicera certifieringen på alla byggnader oavsett budget, byggnadens storlek eller ålder.

– Tidigare certifieringssystem som WELL har mest fokuserat på nybyggnation. Men Fitwel fungerar bra även på äldre byggnader. Fitwel har ett poängsystem som premierar de åtgärder som ger mest effekt. Vilket gör att man inte behöver skallkrav för att säkerställa en certifiering av hög kvalitet. 

När Astrid tittar på en byggnad är det en mängd olika parametrar som ska undersökas och poängsättas. Det kan handla om allt från trappornas placering i lokalen till om det finns gångbanor och cykelbanor i anslutning till byggnaden. Hon tittar också exempelvis på gemensamhetsytor och arbetsplatser samt om träningslokaler finns tillgängliga för de som arbetar i byggnaden

 Vi spenderar största delen av våra arbetsliv inomhus. Att bara nybyggnationer skulle ha möjligheten att arbeta för ökad trivsel vore synd. Det är därför fantastiskt att Fitwel nu finns ute på marknaden. Alla människor förtjänar att bo och arbeta i byggnader som främjar deras välmående, säger Astrid.

Än så länge är Fitwels certifieringen relativt okänd i Sverige. När vi gör vår intervju med Astrid jobbar hon med sin första byggnad. 

– Jag har en bra kontakt med mina kollegor i USA och Kanada. De har kommit lite längre i sitt arbete och det känns bra att kunna ta del av deras erfarenheter. Det är kul att jobba internationellt även om det handlar om byggnader i Sverige. 

Organisationen bakom Fitwell heter CfAD (Center for Active Design) och är en icke vinstdrivande aktör på marknaden. Fitwel använder sig av 55+ strategier för att öka social hållbarhet och jämställdhet, välbefinnande, fysisk aktivitet och säkerhet samt reducera sjukdom och sjukfrånvaron.

Faktaruta: Det här kan du göra själv

Det kan vara en bra ide att gå igenom arbetsplatsen och försöka se den med nya ögon. Några saker man kan tänkta på är:

Arbete: Finns det olika typer av arbetsplatser för olika typer av behov? Har alla platser dagsljus och alla fönster solskydd?

Avkoppling: Vilka gemensamma ytor finns? Uppmuntrar de till avkoppling? Finns det en trädgård eller park vid fastigheten?

Rörelse: Är arbetsplatserna anpassade för ökad flexibilitet? Har de som arbetar i byggnaden tillgång till gym? Premierar byggnaden cykelpendling?  Uppmuntrar byggnaden att ta trappan istället för hissen?

Mat: Hur enkelt är det att äta hälsosamt?