Nyheter

Vill ha fler inspektörer

Paneldebatt om nollvision mot dödsolyckor. Foto: Susanne Bengtsson.

Ökade anslag till Arbetsmiljöverket, fler oannonserade arbetsplatsbesök och ett stärkt huvudentreprenöransvar.

Det är några exempel på åtgärder som ska leda till färre olyckor i byggbranschen.

Dödsolyckorna ökar på arbetsmarknaden. 2013 omkom 38 personer på jobbet totalt sett. Hittills i år har 37 avlidit i arbetsplatsolyckor. Byggbranschen är en av de värst drabbade tillsammans med skogsnäringen, lantbruk och transport. 2013 omkom sju personer i arbetsplatsolyckor i byggbranschen.

– Att köra truck är farligt. Fallolyckor är också vanligt ute på arbetsplatserna. Mest skador orsakar Morakniven. Men allra vanligast är nog ”jag-ska-bara-olyckorna”, säger Håkan Olsson, chef för Inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket.

På mässan Nordic Safety Expo i Älvsjö debatterades på tisdagen hur man ska kunna leva upp till en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet.

Orsakerna bakom olyckorna är flera. Enligt Håkan Olsson handlar det bland annat om den ökade tidspressen, att mer saker ska göras på kortare tid.

– Då tar man sig kanske inte tid att göra ordentliga riskbedömningar och de säkerhetsåtgärder som man borde. Men man ska veta att ett bra arbetsmiljöarbete leder till bättre produktion i företaget.

Raimo Pärssinen (S) som är ny ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, menar att det här arbetet ofta fungerar bra på stora företag. De farligaste miljöerna hittar man bland små företag som inte har kollektivavtal.  Han får medhåll av Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

– 60 000 företag står utanför organisationen. Vi menar att ordning och reda på arbetsplatserna måste gälla för alla. Närvaroliggare på alla arbetsplatser är en lösning.

Även Byggnads ordförande Johan Lindholm håller med om att ”gråzonen” är ett problem.

– Det finns både B- och C-lag där ute. Jag får nästan dagligen samtal om att det saknas ställningar på byggen och jag träffar byggnadsarbetare som jobbar i gympadojor och jeans. Dessa konkurrerar med de seriösa företagen.

Panelen var enig om att Arbetsmiljöverkets närvaro på arbetsplatserna har stor betydelse. Både annonserade och oannonserad arbetsplatsbesök är effektiva verktyg. Men då behövs mer resurser. Sedan 2006 har antalet inspektörer minskat från 360 till 238 idag. Av landets arbetsplatser hinner verket idag bara besöka cirka 5-6 procent.

I valrörelsen lovade Socialdemokraterna och Miljöpartiet mer resurser till Arbetsmiljöverket. Under paneldebatten försökte deltagarna pressa fram ett löfte om nya pengar, men Raimo Pärssinen, kunde inte lova något utan hänvisade till regeringens budgetförhandlingar. 

– Om det blir mer pengar vill jag satsa på fler inspektörer samt utveckla regelbiten och informationsverksamheten, säger Håkan Olsson.

Ett nytt verktyg som verket tilldelades vid halvårsskiftet är möjligheten att utdöma sanktionsavgifter.

– Efter årsskiftet tror jag att vi kommer att se effekter av detta i byggbranschen.

Det är viktigt att alla typer av tillbud och olyckor anmäls.

– Hos de stora företagen finns oftast fungerande rutiner för detta. Små företag utgör ett mörkertal.  Det brukar gå ungefär tio tillbud på ett olycksfall. Därför är det så viktigt att alla tillbud anmäls så att vi kan förebygga olyckorna.