Nyheter

Vill införa branschstandard för riskhantering

Gunnar Hagman, Kerstin Gillsbro, Anna Lundman, Henrik Landelius, Ylva Johansson och Ulrika Dolietis. Foto: Anna Sjöström

Det första steget är att ta fram en gemensam branschstandard för till exempel riskhantering, utbildning och vad som ingår i de olika rollerna på ett bygge.
Organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, som bildades i mars, pratade om sin strategi på seminariet Hur ökar vi samverkan i hela byggbranschen så att ingen skadas på våra byggarbetsplatser?

Organisationens uppmaning ”Håll nollan” har målet att inga olyckor ska ske på byggarbetsplatser och redan i seminariets inledning framgick allvaret i uppmaningen.
– Jag måste tyvärr berätta att en av våra medarbetare på ett bygge i Kalmar i går var med om en allvarlig fallolycka och avled till följd av skadorna, berättade Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

– Det blev en sorglig inledning, men jag tycker att byggbranschen är bra på att ta ansvar för arbetsmiljön och jobbar hårt för att minska olyckorna. Håll Nollan är ett jättebra initiativ, sa Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S), som medverkade på seminariet.  

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen bildades 27 mars, på initiativ av Akademiska Hus.
– Målet är att om ett år ha arbetat fram en gemensam, frivillig, branschstandard som börjar användas. Sedan har vi också tankar om att instifta ett arbetsmiljöpris, en uppmuntran till företag som arbetar bra, sa Ulrika Dolietis, vd, Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

På seminariet medverkade också Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen, Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige
och Anna Lundman, chef för verksamhetsområde Underhåll Trafikverket.
De diskuterade bland annat ledarskap och vilket ansvar cheferna har.

– Det är en fråga som vi måste driva tillsammans med vår personal, trots att vi jobbar hårt med arbetsmiljön så är vi långt ifrån framme, sa Gunnar Hagman.

– Säkerheten är alltid först på agendan, men trots det så händer det olyckor. Regler är viktiga, men inte allt. Det handlar också om mindset och här kan vi hjälpa varandra att handla rätt, sa Henrik Landelius.

– Det här är en viktig fråga som vi måste arbeta tillsammans med. Vi som beställare kan också påverka mycket genom att ställa krav, sa Anna Lundman.
Eftersom det fanns en minister på plats fick deltagarna också berätta vad de har för förväntningar på regeringen i frågan.

– Vi har problem att följa upp vilka som befinner sig på arbetsplatserna. Det är svårt att säkerställa när det är underentreprenörer i flera led. Trots ID06 och personalliggare så finns det fortfarande problem: man lånar ut sitt kort, eller går in flera på ett kort. Så jag vill uppmana regeringen att se över det, sa Gunnar Hagman.

– Ja, vi har sett samma problem. Vi har ett förslag ute på remiss nu för att komma till rätta med en del och det är att man måste anmäla utstationerad arbetskraft på dag ett, inte efter en vecka som det är i dag, sa Ylva Johansson.