Nyheter

Vill lagra berg från ”förbifarten” i Bålsta

Bygget av Förbifart Stockholm kommer att leda till att cirka 9,5 miljoner ton bergsmassor ska skeppas ut från området.

Nu vill NCC Roads bygga en hamn i Kalmarsand utanför Bålsta för att kunna ta emot och lagra en del av materialet.

Nu ansöker man hos mark- och miljödomstolen om att få bygga om en befintlig bergtäkt för ändamålet.

NCC Roads AB ä en av Sveriges största leverantörer av bergmaterialprodukter. Bolaget bedriver sedan  länge en berg- och grustäkt inom fastigheterna Toresta 4:1 och Toresta 6:1 i Upplands-Bro kommun i Stockholms län. Nuvarande täkttillstånd upphör den 30 juni 2015 varvid täktverksamheten kommer att avslutas.

NCC Roads planerar nu att utnyttja täktområdet för lagring och bearbetning av bergmaterial vilket kräver anläggande av kaj och transportväg till området. Bolaget yrkar på att mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd enligt miljöbalken.

Verksamheten är främst kopplad till Förbifart Stockholm där det enligt Trafikverkets plan ska transporteras ut cirka 9,5 miljoner ton entreprenadberg med fartyg under en period av 4-5 år.

Trafikverket har sökt tillstånd för tre tillfälliga hamnar på Ekerö och i Sätra och behovet av upplagsplatser med hamnläge för att kunna ta emot material från dessa hamnar är därför stort i området.