Vill neka JM avdrag på 523 miljoner

Vill neka JM avdrag på 523 miljoner
Skatteverket vill neka JM avdrag på 523 miljoner och begär att förvaltningsrätten prövar om lagen om skatteflykt går att tillämpa.
Skatteverket vill neka JM avdrag på cirka 523 miljoner kronor och begär att förvaltningsrätten ska pröva om lagen om skatteflykt går att tillämpa.

Ärendet handlar om att JM för taxeringsåret 2009 vill göra nedskrivningar för flera bolag i koncernen.

Men Skatteverket vill inte gå med på det, utan yrkar i första hand på att byggföretaget vägras avdrag på runt 523 miljoner kronor avseende nedskrivning av aktier i ett bolag i koncernen och i andra hand att de vägras avdrag på cirka 343 miljoner kronor, avseende nedskrivning av aktier i samma bolag.

– Det är inte lätt att sammanfatta det här ärendet, det innehåller många transaktioner, men det handlar om att bolag som bedriver byggverksamhet har särskilda skatteregler och att de får göra underprisöverlåtelser, säger Evagelos Papamoustos på Skatteverket.
De aktuella transaktionerna har enligt Skatteverket genomförts med ”det huvudsakliga syftet att på konstlad väg framkalla en möjlighet till avdragsrätt för nedskrivning för en skapad och fiktiv värdenedgång på dotterbolagsaktier.”

Skatteverket begär nu att förvaltningsrätten prövar om lagen om skatteflykt går att tillämpa i det här fallet.

JM menar bland annat att värdenedgången på aktierna inte är fiktiv och hänvisar till en tidigare dom i Kammarrätten.

Anna Sjöström
[email protected]