Nyheter

Vill rekrytera medarbetare som lämnar Ericsson

Lena Erixon, generaldirektör. Foto: Elin Gårdestig.
Trafikverket bedömer att de behöver rekrytera närmare 2 000 personer.  
Samtidigt lämnar cirka 1200 personer med relevant kompetens Ericsson vid årsskiftet 2016/2017.
Nu inleder Trafikverket ett nytt samarbete för att rekrytera medarbetare.

Regeringens infrastruktursatsningar innebär kraftigt ökade anslag till Trafikverket. I kombination med det systemskifte som digitaliseringen och automatiseringen innebär för infrastruktur- och transportsektorn medför detta ett stort rekryteringsbehov i hela sektorn. 

Vid en pressträff i Kumla på tisdagen lanserade Trafikverket ett nytt samarbete med Trygghetsrådet i syfte att utröna möjligheterna att anställa medarbetare som lämnar Ericsson. 
 – Vi tror att samarbetet med Trygghetsrådet bidrar till att vi bättre kan möta det omfattande behov av utveckling och rekrytering som Trafikverket har, säger Lena Erixon Generaldirektör för Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Trafikverket bedömer att de behöver rekrytera närmare 2 000 personer inklusive nästkommande års pensionsavgångar. Trafikverket kommer därför att tillsammans med Trygghetsrådet inleda en process som ska utröna möjligheterna att anställa medarbetare som lämnar Ericsson. Enligt Trygghetsrådet lämnar ca 1200 personer med relevant kompetens Ericsson vid årsskiftet 2016/2017.

Trafikverket har nu för avsikt att tillsammans med Trygghetrådet starta en process som består av tre huvuddelar:

  • Kompetensmappning (säkerställande av ”rätt” kompetens) 
  • Medarbetarens intresse (varje medarbetares egen vilja att arbeta inom infrastruktur- eller transportsektorn) 
  • Förutsättningsskapande åtgärder (utbildning, finansiering och diskussion med andra arbetsgivare i sektorn etc.)