Nyheter

Vill riva – och bygga nytt på Sergels torg

Sergels torg, trappan och obelisken. Illustration: Marge Arkitekter.

Två hus ska rivas, varav det ena ersätts med en bred trappa från Malmskillnadsgatan ner mot Sveavägen.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Sergels torg, en av Sveriges mest publika platser.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Hästskon 12, ett område som ligger mycket centralt i Stockholm och representerar en del av 1960-talets omdaning av cityområdet. Med fasader mot såväl Sveavägen och Sergels torg som Malmskillnadsgatan, Mäster Samuelsgatan och Hamngatan har fastigheten stor påverkan på upplevelsen av Stockholm.

Men husen är i stort behov av upprustning, både vad gäller utseende och funktion, och fastighetsägaren Vasakronan har ansökt om att få göra en rad förändringar för att åstadkomma en modern, tillgänglig och mer ändamålsenlig miljö i området.

– Området upplevs i dag som mörkt, avskärmat och ofta otryggt. Vi tror att förändringarna motverkar detta, och gör området öppnare och tryggare. De gröna tak som planeras kommer dessutom att bidra till miljön på ett positivt sätt, säger Stefan Modig, stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för området. En stor förändring är att två hus rivs, varav det ena ersätts med en bred trappa från Malmskillnadsgatan ner mot Sveavägen samt en mindre byggnad som är tänkt att fungera som kafé, utställningslokaler eller liknande.

Men så långt har processen inte kommit. Först ska staden ta reda på vad stockholmarna tycker om förslaget, och på måndagen inleddes samrådet där planen ställs ut och diskuteras. Plansamråd pågår 9 november–18 december 2015.