Nyheter

Vill satsa på smarta elnät

Smarta elnät ska minska miljöbelastningen och byggs därför med offentliga medel runt om i världen. Hus som producerar el lokalt är en del av de smarta elnäten.

— Vi står inför en ny tidsålder när det gäller strömförsörjning med smarta elnät, hävdar Wolfgang Dehen, vd för Siemens energisektor.

Smarta elnät, Smart Grids, anses vara en förutsättning för att nå klimatmål som 20-20-20, d v s 20 procent mindre koldioxidutsläpp och en 20-procentig utbyggnad av förnybara energikällor till 2020. Både produktion och distribution av el styrs på ett intelligent sätt med datorhjälp.

Under de kommande fem åren beräknas marknaden för smarta nät vara värd 300 miljarder kronor. Av den marknaden tänker Siemens ta mer än 20 procent.

Men bara fram till 2012 räknar Siemens med att olika länder runt om i världen tänker satsa sammanlagt 150 miljarder kronor på smarta elnät med stimulansfinansiering för att få fart på konjunkturen. Och här tänker sig Siemens att lägga beslag på 40 procent av pengarna.

Miljö och energiteknik svarade förra året för en fjärdedel av Siemens omsättning, som totalt uppgick till 77,3 miljarder euro, 790 miljarder kronor.

Håkan Abrahamsson / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se