Nyheter

Vill se krafttag kring radon

Hans Månsson, teknisk chef på Icopal, som tillverkar membran mot radon. Foto: Susanne Bengtsson.

Icopal vill införa nollvision för cancerfall kopplade till radon. Genom att sänka gränsvärdet till 100 becquerel samt införa obligatoriskt radonskydd i grunder till nyproducerade hus skulle man kunna få ner antalet cancerfall i landet, menar företaget.

Icopal driver frågan om sänkta radonvärden starkt. På Nordbygg visade man lösningar i sin monter och deltog i diskussioner i ämnet.

Parallellt försöker man få berörda myndigheter att sänka gränsvärdet för radon till 100 becquerel för nybyggnationer och på så vis få ner antalet cancerfall i landet.

I Sverige är gränsvärdet för radon i inomhusluft 200 becquerel. Världshälsoorganisationen, WHO, har länge rekommenderat världens länder att sänka gränsvärdet till 100 becquerel.

Radon i inomhusmiljön orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, enligt Folkhälsoinstitutet.

I de nordiska länderna avlider varje år 1 300 personer i lungcancer, orsakad av radon i bostäder. Det motsvarar cirka tio procent av det totala antalet dödsfall i lungcancer, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

I Norge följer man redan WHO:s rekommendationer och har hårdare byggkrav.

– Vi önskar att det såg likadant ut i Sverige. Om man sänker gränsvärdet och inför hårdare byggkrav för nyproduktion så har man garderat sig och gjort vad man kan. Vår ambition är att uppnå en nollvision. Ingen människa ska behöva dö på grund av cancer orsakad av radon i hemmet, säger Hans Månsson, teknisk chef på Icopal.

Radon finns överallt – i mark, luft och vatten. Det i särklass vanligaste är att radon kommer från marken. Men enligt Icopal är det enkelt att säkra upp ett nybyggt hus genom att placera ett membran i schaktbotten på husgrunden. Då minimerar man att radon från marken ska tränga in i huset.

– Det är en liten kostnad i sammanhanget, säger Hans Månsson.