Nyheter

Vill slopa tvångsackordet

Sveriges Byggindustrier har växlat krav med Byggnadsarbetareförbundet inför avtalsrörelsen 2016.
Bland kraven finns slopandet av tvångsackord, införandet av en ny introduktionsanställning samt fryst grundlön.

Sveriges Byggindustrier kommer att se den internationellt konkurrensutsatta industrin som lönenormerande även i avtalsrörelsen 2016.
– Byggbranschen behöver ett nytt, enkelt och konkurrenskraftigt kollektivavtal. Vi kan inte längre acceptera att vi har en huvudlöneform baserat på hur snabbt man jobbar vilket ackordslönen innebär. Vi är måna om att företagen och medarbetarna själva får frihet att bestämma vilken löneform som passar dem bäst. Idag måste lönen omförhandlas med Byggnads var tredje månad, det är i sig ohållbart och skrämmer bort mindre företag från branschen, säger förhandlingschef Mats Åkerlind, i ett pressmeddelande.

– För att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända vill vi införa en ny tidsbegränsad anställningsform på 18 månader ”introduktionsanställning för enklare arbetsuppgifter. Vi tror att detta skulle kunna leda till att fler söker sig till byggbranschen efter avslutad anställning och genomgår en yrkesutbildning. Det är viktigt att vi som parter tar ansvar för alla de som står utanför arbetsmarknaden och vill in, det borde vara en självklar del i den svenska modellen, säger förhandlingschef Mats Åkerlind.

– Den lägsta lönen i Byggavtalet är idag på cirka 26 000 kronor per månad. Det är 1 000 kronor högre än den genomsnittliga lönen hos övriga medlemmar i LO. Det är därför inte rimligt att Byggavtalets lägsta lön ska öka ytterligare. Det hotar konkurrenskraften och innebär en allt för hög tröskel för ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända att komma in i byggbranschen. Grundlönen måste därför frysas på nuvarande nivå under en längre period, avslutar Mats Åkerlind.