Villabyggande går på tomgång

Villabyggande går på tomgång
Småhusbyggandet och byggbranschen i stort går bättre än på många år. Men en ny prognos visar undantagen.

De flesta industrier och branscher går bättre än på många år. Inte minst byggbranschen.

Men det finns ett undantag, enligt en färsk prognos från branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. Det undantaget är småhusbyggandet.

– Sett till byggbranschen i stort är småhusbyggandet smolken i bägaren, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier

Förra året påbörjades omkring 10 000 småhusbyggen, enligt prognosen för det året.

I år tvingas småhustillverkarna och alla företag som monterar och bygger att få hålla tillgodo med 8 500 byggprojekt.

Speciellt trögt går det utanför storstads- och högskoleorterna. Det betyder att småhusbyggarna hamnar i något av en ond cirkel.

För i och omkring de ”heta” orterna, där efterfrågan finns, har bristen på tomtmark fått markpriserna att skjuta i höjden. De presumtiva kunderna vågar inte satsa på eget småhus.

Relaterade artiklar

Prognoscentret: ”Unga kan köpa sin första bostad i de flesta kommuner”
Minskad byggtakt under första kvartalet
Färre kommuner uppger bostadsbrist
De toppar småhusstatistiken