Nyheter

Vindkraft ger jobb åt markanläggare

Arise Windpower anlitar Svevia för att bygga vägar och fundament i de nya vindkraftsparker som Arise planerar. Ramavtalet kan vara värt upp till 800 miljoner kronor och omfattar upp till 300 vindkraftverk.

För Svevia är det här ett av flera samarbeten med vindkraftföretag. I år har företaget även fått i uppdrag att bygga två vindkraftparker åt Skellefteåkraft i Jokkmokksliden respektive Storliden, norr om Malå i Västerbotten.

— Den här marknaden är helt klart intressant för oss, återstår bara att se hur stor den blir, säger Anders Asp, regionchef för Svevia.

— Vindkraftsbolagen har ju en del bekymmer med att få tillstånd av markägare och myndigheter, därför kan det vara svårt att veta vilka projekt som blir av och när de blir av.

Avtalet med Arise handlar om att bygga vägar, kranplatser, uppläggningsplatser och fundament till vindkraftverken.

Ramavtalet kan vara värt upp till 800 miljoner kronor och omfattar minst hälften av mark- och anläggningsarbetena kring sammanlagt 300 landbaserade vindkraftsverk som är i drift, håller på att byggas eller planeras fram till slutet av år 2014.

Företagen diskuterar också om Svevia ska gräva ner kablarna mellan vindkraftverken och dra ledningar ut till de regionala näten eller stamnäten.

Svevia utför redan arbeten åt Arise i vindkraftsparken i Idhult utanför Mönsterås (8 verk), i Hylte norr om Halmstad (3 verk) och Laholm (7 verk).

– Vi sökte samarbete med ett stort företag som finns över nästan hela Sverige för att slippa upphandla varje avtal för sig, säger Peter Nygren, vd för Arise Windpower.

– Vi har ont om tid när vi bygger och det tar några verk innan man lär känna varandra, så därför är det bättre med en stor partner än flera små.

Krävs vägar som pallar trycket

Totalvikten på vindkraftverket, som kommer i sju eller åtta delar, är över 200 ton. Därför krävs det rejäla vägar vindkraftsparkerna. De ska klara av transporter med ett axeltryck på över 15 ton, vilket innebär att entreprenörerna lägger på ett upp till 40 centimeter nytt bärlager och ibland även 30-40 centimeter sprängsten. När rotarblad på uppåt 50 meter ska transporteras till platsen behövs också kurvor med en radie på 28-30 meter.

Upp till 2000 mantimmar per vindkraftverk

Peter Nygren räknar med att mark- och anläggningsarbetena står för cirka 10 procent av de totala investeringarna i parkerna och att det behövs cirka 1 000-1 500 mantimmar per vindkraftverk för att bygga vägar, fundament och uppställningsplatser. Kabeldragningen (inklusive inkopplingen till det omgivande nätet) står för cirka 7 procent av de totala investeringarna och innebär ytterligare 500 mantimmar per vindkraftverk.