Nyheter

Vindkraft vill ha stöd

På listan över de största planerade byggena just nu finns tre havsbaserade vindkraftprojekt. Men i alla tre projekt väntar man med spänning på statliga stödpengar till investeringarna.

Energimyndigheten håller på med en utredning om stöd till havsbaserad vindkraft. I utredningen ska myndigheten lämna förslag på styrmedel som kan påskynda utbyggnaden av vindkraft till havs.

— I dagsläget är det inte ekonomiskt lönsamt med havsbaserad vindkraft i Sverige. I Tyskland håller man på att bygga en vindkraftpark, men där är både ersättningsnivåerna för el och stödsystemet bättre än i Sverige, säger Göran Loman, projektledare på Vattenfall.

Jan Norling, projektledare för Taggen vindpark i Hanöbukten, är tveksam till om det kommer stödpengar inom den närmaste framtiden.
— Jag trodde det för ett halvår sen, men nu är jag tveksam. Om det är billigare att bygga ut förnyelsebar el på land, varför bygga till havs? Men de nationella målen för förnyelsebar el ska uppnås och då kommer säkert havsvindkraftens stora projekt att behövas, så det kanske kommer stödpengar senare, säger han.

Ola Gejervall, vd i Universal Wind Offshore, tror att ett regeringsbeslut kan komma före september, då det hålls en stor konferens om vindkraft i Stockholm.
— Vill man bygga ut vindkraften är man tvungen att göra något, säger han.

Men något beslut om ett extra stödsystem för utbyggnad av vindkraft till havs är inte att vänta den närmaste framtiden, uppger kanslirådet Lars Andersson på näringsdepartementet.
— Det är inget som finns i pipeline här, säger han.

Den 16 juni väntas riksdagen fatta beslut om klimatpropositionen, som innebär ett planeringsmål för vindkraft på 30 terawattimmar och år från och med 2020.

— Det är ett mål för planering, inte för produktion, och innebär att vi ska skapa planeringsmässiga förutsättningar för utbyggnad motsvarande den produktionskapaciteten, säger Lars Andersson.