Nyheter

Vindkraftboom i Blaiken skapar jobb

Skellefteå Kraft får tillstånd att bygga en jättelik vindkraftpark vid Blaikengruvan i Västerbotten. Bara i år behöver energibolaget minst 30 nya medarbetare.

Förra veckan fick energibolaget Skellefteå Kraft tillstånd av miljöprövningsdelegationen att bygga de 100 planerade vinkraftverken i Blaiken, nordväst om Storuman.

— Vi planerar att komma igång med etableringen år 2010 och byggtiden är beräknad till fem år. De första turbinerna kommer enligt planerna att resas år 2012, säger Stefan Skarp, projektledare vid Skellefteå Kraft.

Projektet är Skellefteå Krafts största satsning på vindkraft hittills. När det tas i drift kommer det att vara ett av Sveriges största landbaserade vindkraftparker. Den planerade årsproduktionen beräknas vara cirka 800 GWh, vilket motsvarar elförbrukningen i mer än 30 000 eluppvärmda villor.

Satsningen betyder att Skellefteå Kraft tillhör dem som — lågkonjunkturen till trots – behöver nyanställa. Bara under 2009 söker energibolaget trettio nya medarbetare, främst ingenjörer och tekniker inom vindkraft, elkraft, kraftvärme och biobränslen. Företaget som nu har 500 medarbetare har vuxit kraftigt de senaste fyra åren och 150 personer har nyanställts.

— Vi försöker bygga upp vindkraftkompetensen inom företaget inför Blaikenprojektet. Samtidigt är det just ingenjörer och tekniker inom vindkraft- och elkraftteknik som är den största bristvaran just nu, säger Gunnar Tenevall, personalchef på Skellefteå Kraft.