Nyheter

Vindkraften ger hundra tusen nya jobb

Nu finns det svenska siffror på hur många nya jobb som skapas när vindkraften byggs ut i Sverige. Det kan handla om så mycket som hundra tusen årsarbeten i samband med att nya vägar, fundament och annat kringarbete för att snurrorna ska komma på plats.

En omfattande studie av Sveriges hittills största landbaserade vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun är nu klar.

Havsnäsanläggningen består av 48 stycken vindkraftverk på sammanlagt 95,4 MW. Den ägs av riskkapitalbolaget Hg Capital och vindkraftsprojektören Nordisk Vindkraft — båda med brittiskt ägande.

Det har tagit åtta år från start till mål för Havnäs — från 2002 till invigningen den 2 september i år.

130 företag har varit involverade i större eller mindre utsträckning och man beräknar att projektet skapade drygt tusen årsarbeten från idé till färdig park.

– Det behöver byggas cirka 100 vindkraftparker av Havsnäs storlek för att Sverige ska nå 30 TWh vindelproduktion. Med Havsnäs som utgångspunkt är det lätt att räkna ut att det kommer att skapas många nya jobb inom vindkraft, säger Daniel Perfect, näringslivschef i Strömsunds kommun i ett uttalande.

Med Daniel Perfects kalkyl skulle det betyda minst hundra tusen årsarbeten för att bygga upp den vindkraftskapacitet som krävs för att nå det statliga planeringsmålet 30 TWh elproduktion från vindkraft.

Havsnässtudien kommer fram till tumregeln 11 årsarbeten per installerad megawatt vindkraft. Det är något mindre än de siffror som den ofta citerade amerikanska studien ”Jobb i medvind” räknat med. Där säger man 15 årsarbeten per megawatt.

Av de nya jobben som Havsnäsprojektet skapat har en fjärdedel hamnat hos lokala och regionala företag.

När vindkraftparken nu är klar ökar det lokala inslaget, samtidigt som det totala antalet årsarbeten minskar.

Studien av Havsnäs vindkraftspark är en del i projektet ”Arbetskraft, kompetenser och faciliteter för storskaligt vindbruk”.

Det finansieras av Energimyndigheten med Strömsunds kommun som projektägare.

Samarbetspartners i projektet är Länsstyrelsen Västernorrland, Nordisk Vindkraft AB, Statkraft SCA Vind AB och Arbetsförmedlingen.

Ladda ned rapporten här.