Nyheter

Vindkraftjobb förutsätter tillverkning

Dagens 2000 jobb ska bli 14 000 år 2020. <br></br> — Men hur många jobb som skapas i ett kort perspektiv är svårt att säga, säger Nils Andersson, vindkraftutredare.

Rapporten Jobb i Medvind som kom i slutet på januari redovisade siffran 14 000 jobb 2020. Enligt sysselsättningskurvan i rapporten skulle dagens lite över 2000 jobb växa till 5000 nästa år. Men Nils Andersson, som är författare till rapporten, säger att kurvan är osäker.

— Det viktiga är att 12 000 nya jobb skapas till 2020 förutsatt att alliansens mål att öka mängden förnybar el till 25 TWh i Sverige år 2020 blir verklighet. Det kan bli en flack kurva i början och en tvärstigning i slutet, säger Nils Andersson.

Att vindkraften skapar jobb är tydligt. I Danmark som satsat hårt på en egen vindkraftindustri jobbar idag 24 000 personer med vindkrafttillverkning eller underhåll och service, mer än tio gånger så många som i Sverige.

— Hur snabbt jobb skapas i Sverige avgörs till stor del av när vi får fler utländska och svenska vindkrafttillverkare. Flera är intresserade. De 12 000 jobben förutsätter att vi har starka bolag som exporterar en del vindkraftverk utomlands, säger han.

Idag finns bara en svensk vindkrafttillverkare, Morphic, men flera underleverantörer, till exempel SKF, Nexans och ABB. Stora vindkrafttillverkare som tyska Enercon och danska Vestas har också komponenttillverkning i Sverige.

För att skapa 12 000 nya jobb i Sverige till 2020 krävs att den landbaserade vindkraften byggs ut till 15 TWh och att den havsbaserade byggs ut till 10 TWh. Av de arbetstillfällen som de landbaserade verken ger beräknas 70 procent hamna i Norrland, 25 procent i Götaland och 5 procent i Svealand.

Av de arbetstillfällen som de havsbaserade verken ger hamnar 35 procent i Norrland och 65 procent i Götaland.

Antal jobb: 12 000