Nyheter

Vindkraftverk kan få ljuddämpare

Tillsammans med den tyska industrin försöker forskare ta fram en ”vibrationsdämpare” till bullriga vindturbiner. Lyckas de kan vindkraftverk placeras närmare bebyggelse utan att störa de boende.

Forskare vid det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer-Gesellschaft i Dresden försöker lösa problemen med bullrande vindkraftverk.
— Folk uppfattar ofta dessa monotona ljud som obehagliga, särskilt när de låter som gnällande myggor, säger André Illgen, forskare vid Fraunhoferinstitutet.

Det är inte ovanligt att turbiner får gå med reducerad fart vid kraftig vind för att de inte ska störa omgivningen. Forskarnas uppfinning kan göra att vindkraftverken utnyttjas effektivare och kan placeras närmare bebyggd miljö.

Huvudkomponenten i vibrationsdämparen är ett material som lätt kan ändra motstånd efter mekanisk påverkan, och som därmed kan dämpa ljudet utifrån hur snabbt vindgeneratorn snurrar.

Tekniken har endast provats i laboratorieskala. Nästa steg blir att skala upp utrustningen och genomföra praktiska försök i fält.