Nyheter

Vinnare utsedd för Hovet- och Söderstadiontomten

Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt. Bild: Kjellander Sjöberg

Förslaget Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt har utsetts till vinnare av den markanvisningstävling för Hovet- och Söderstadiontomten som pågått i två steg sedan hösten 2016.


Visionen är att skapa en integrerad stadsdel vid Globen som kan erbjuda både en lokal stadskänsla och minnesvärda upplevelser. En naturlig plats för människor att umgås och en besöksdestination med brett utbud i form av mat, musik och idrott. 

Förslaget som rymmer en ny park och en levande urban kant mot Globentorget siktar mot att skapa nya mötesplatser och social gemenskap. Söderhov blir en stadsdel för både boende och verksamheter i dynamiskt samspel med befintlig stadsväv och det framväxande Slakthusområdet, skriver Kjellander Sjöberg som tillsammans med White Arkitekter ingår i det vinnande teamet.

Markanvisningstävlingen som utlystes av Stockholms stad innehåller ca 800 bostäder samt verksamheter med kontor, hotell och kommersiella centrumytor. 

FAKTA MARKANVISNINGSTÄVLINGEN

  • Tävlingen omfattar både bostäder och kontor med kommersiella lokaler för handel, restauranger, föreningsliv med mera på tomterna för Hovet och Söderstadion. 
  • Anbudstävlingen för steg ett pågick 3 oktober till 18 november 2016, där elva konsortier eller bolag lämnade anbud. 
  • I april 2017 erbjöds fem av dem att gå vidare till steg två. Några vinnande bolag valde att avstå vidare deltagande och tävlingen gick vidare med tre konsortier.
  • Förslaget Söderhov utsågs till vinnare i november 2017.
  • De två övriga konsortierna var Veidekke Bostad/Rikshem med förslaget ”Atmosfär Globen Gardens” och Klövern/NCC med förslaget ”Johanneshovsterassen”.