Nyheter

Vinnarna i Årets fasad utsedda

Kvarteret Vårdtornet i Norrköping och Nationalmuseum, Stockholm. Foto: SPEF

Nu är det klart vilka två projekt som får ta emot utmärkelsen Årets Fasad, som delas ut av SPEF.
Årets Fasad 2019 i kategorin Nybyggnad går till Kvarteret Vårdtornet i Norrköping och Nationalmuseum i Stockholm får ta emot priset i kategorin årets renovering och restaurering.

Årets Fasad delas ut årligen och instiftades 2015 av branschföreningen SPEF – Sveriges murnings och putsentreprenörer.Tävlingen är öppen för alla och alla typer av fasader är välkomna oavsett material. Ett av villkoren är att fasaderna måste vara klara och besiktigade i närtid. Bedömningskriterierna är; gestaltning, hållbarhet/ekonomi, innovation, utförande/hantverk.

Årets Fasad 2019 i kategorin Nybyggnad går till Kvarteret Vårdtornet i Norrköping.
I motiveringen skriver juryn att: ”Norrköpings industrilandskap karakteriseras av stora äldre fabriksbyggnader med detaljrikt murade och pustade och fasader. Med det nyuppförda parkeringshuset i kvarteret Vårdtornet i Norrköpings centrum har staden fått ett nytt tillskott i den historiskt viktiga miljön. Samtidigt sätter staden ny standard för den här typen av byggnader. Gestaltningen ansluter väl till den befintliga byggnationen och präglas av stort mod där man nått ett fan- tastiskt resultat genom hantverksskicklighet och noggrannhet av högsta klass. Vi vill poängtera de innovativt utformade tegelfasaderna vars mönstring och tegelpelare ställt stora krav på precision och hantverksutförande.”

Byggherre: Norrköping Parkering AB
Arkitekt: Utopia Arkitekter
Totalentreprenör: SEFAB 
Fasadentreprenör: Åby Fasad AB
Fastighetsägare: Magnentus Parkering AB

Årets Fasad 2019 i kategorin Årets renovering och restaurering går till Nationalmuseum, Stockholm.
Motiveringen lyder: ”Nationalmuseum har genomgått en omfattande upprustning och förnyelse. Den vackra stenfasa- den har tvättats och renoverats med hög var- samhet och noggrannhet. Därtill har den förnyats bland annat tack vare nya UV-ljusavgränsande specialfönster. Resultatet är enastående där en tidigare sluten byggnad med täckta fönster har öppnats upp mot den omgivande staden och fått ett närmast nytt utseende där ljuset kan flöda utan att riskera de värdefulla museiföremålen. Att dagsljuset fått utrymme i projektet märks även genom de nya, diskret utformade glaskupoler som ger ytterligare ljusinsläpp. Förutom gediget hantverk utmärks projektet av en tydlig gestalt- ningsidé, genomtänkt och väl utfört arkitektarbete liksom en uthållig och långsiktig beställare. Projektets omfattning och komplexitet har krävt tätt och väl fungerande samarbete mellan inblandade parter. Det färdiga arbetet ger en tydlig värdehöjning i den kulturhistoriskt viktiga miljön till glädje både för besökare och förbipasserande.”

Byggherre: Statens fastighetsverk
Arkitekt: Wingårdhs Arkitekter i samarbete med Wikerstål Arkitekter AB
Projektering restaurering stenfasad: Tyrens AB, Ingvar Hedenrud Kulturbyggnad AB 
Generalentreprenör: Skanska Sverige
Fasadentreprenör: Närkesten AB,  Oscar Jansson Plåt&Smide och Planglasteknik

Juryn för Årets Fasad består av Malin Pappila, arkitekt, ÅWL Arkitekter, Roger Pohjanen, Senior Advisor och produktionschef, Riksbyggen, Catherina Fored, arkitekt, vd HSB Norra Stor-Stockholm, Per-Anders Johansson, arkitekt, konsult, specialist kulturbyggnad, egen verksamhet, Roger Blomqvist, elingenjör företräder Byggbranschföreningarna i Sverige, Gino Carinci, fasadentreprenör och grundare till Åby Fasad AB och Johan Onno, civilingenjör, KTH, vd SPEF.