Nyheter

Vinnarna som får leverera de nya Kombohusen

Kombohus 1 från polska Unibep. Bild: Unibep

Nu står det klart vilka som får leverera de nya Kombohusen åt Sveriges allmännytta. Vinnarna i upphandlingen är polska byggföretaget Unibep, norrländska Lindbäcks Bygg och Blekingebolaget JSB. 

Efter tio år och tiotusen nya bostäder med 25 procent lägre byggkostnader, lanseras nu nästa generation Kombohus, Sveriges Allmännyttas populära typhuskoncept för hyreslägenheter. Det nya bostadskonceptet kan ge 25000 nya bostäder inom sex år och öka prispressen på byggbranschen.

Den 1 juni börjar ett nytt avtal med ramupphandlade flerbostadshus för medlemmarna i Sveriges Allmännytta att gälla – det femte avtalet och en helt ny generation av Kombohus i form av punkthus och lamellhus.

– Det är vår mest omfattande upphandling hittills och också den mest komplexa. Det finns en fantastiskt stor variation i det nya avtalet, en palett av olika hus. Alla hus kan sättas ihop som ett legosystem med stor variation i höjd, bredd, färg och form. Det gör att man kan plocka ihop sitt eget hus utifrån bostadsbehovet i kommunen, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Tio byggbolag var med i upphandlingens första skede, men bara tre företag gick vidare till final och har nu skrivit under ett ramavtal som kommer att löpa under sex år.
– Vi fick inte in så många anbud som vi hoppats på, men de vi fick in var väldigt bra, säger Lotta Björklund, Mitthem i Sundsvall, som ingått i juryn.

Ramavtalet ger möjlighet att bygga sammanlagt 25 000 lägenheter i Sverige, alla helt nyckelfärdiga och till fast pris. En nyhet i avtalet är att det nu finns krav på beräkning av husets klimatpåverkan och möjlighet att välja hus efter lägst klimatbelastning, eller bäst energiprestanda.

En annan nyhet i den nya upphandlingen är att priset nu sätts per lägenhet i stället för per hus. Det gör att det blir en mer rättvis prissättning. Annars sätter man ett snittpris baserat utifrån en viss blandning av storlekar på lägenheten. Då blir till exempel ett hus med många ettor dyrare. 

– Vi är närmare ett legobygge än vi någonsin varit, där bostadsföretagen kan välja fasadmaterial, färg, taklutning med mera ur de tre leverantörernas legolåda, säger Sofia Heintz.

Hon berättar också att trygghetsboenden finns som tillval, något som är väldigt eftertraktat.

Michał Urbankowski representerar polska Unibep, som är stolta över förtroendet att få leverera Kombohus.

– Alle tre företag i ramavtalet tror jag kommer att göra allt för att bemöta Sveriges Allmännyttas behov och bygga en bra relation med medlemsföretagen. Vi på Unibep hoppas på ett bra samarbete med svenska kommunala fastighetsbolag, med hela allmännyttan och olika arbetspartner på svenska marknaden, säger han.

FAKTA:

Här är de tre företag som vunnit den nya ramupphandlingen för Allmännyttans Kombohus 2020-2026:

  • JSB Construction – byggföretag med bas i Blekinge som levererat Kombohus från det allra första ramavtalet. Har hittills byggt 4 000 Kombohuslägenheter i Sverige.
  • Lindbäcks Bygg – företag med bas i Norrland och med industriellt byggande och trästommar som specialitet. Har egen produktionsanläggning i Piteå.
  • Unibep – polskt börsnoterat byggbolag, som för fyra år sedan besöktes av en delegation från Sveriges Allmännytta. Har varit verksam i Sverige under några år och hittills byggt 58 lägenheter åt Botkyrkabyggen och ska bygga 36 lägenheter åt Egnahemsbolaget i Göteborg. Har egen husfabrik i Polen.