Nyheter

Vinner konsultuppdrag för entreprenad Haga

Visonsbild över entrén till station Haga av Bild: Abako arkitektkontor

100 000 boende i centrala Göteborg kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg när den nya underjordiska järnvägsstationen Haga station blir klar och Västlänken öppnas för trafik.
Ramboll har vunnit uppdraget att vara huvudkonsult åt entreprenören Astaldi-Gülermak-Segermo, som är ett italiensk-turkisk-svenskt konsortium.

– Entreprenad Haga är ett projekt som har stort värde för invånarna och de som arbetar i Göteborg. Det känns bra att kunna bidra till samhällsnytta och en förenklad vardag för de som bor och jobbar i Göteborg. Det färdiga projektet kommer att ha positivt värde för hela regionen, säger Per Åkesson, uppdragsledare på Ramboll, i ett pressmeddelande. 

Entreprenaden innebär en tågtunnel på 2 kilometer med Haga station på mitten. Det är ett stort projekt med många inblandade och Rambolls uppdrag blir att samordna samtliga konsulter.

Ramboll kommer även att bidra med konstruktion, geoteknik, miljö och markarbeten.
– Ramboll har stor förkunskap om projektet eftersom vi har jobbat med framtagande av järnvägsplanen och systemhandlingarna för projektet. Det är väldigt kul att vi nu när byggnationen ska startas, får använda våra erfarenheter och jobba vidare med projektet, säger Per Åkesson.

Projektet inleds med omedelbar verkan och byggstart är planerad till 2018.