Nyheter

Vinner upphandling om klimatsmart datacenter

Coromatic, leverantör av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k Critical Facilities Solutions, ska bygga och leverera ett nyckelfärdigt datacenter till Göteborg Energis dotterbolag GothNet. 
Detta står klart efter att Coromatic vunnit en upphandling.  

Bakgrunden till affären är att efterfrågan på fysiska lokaler för placering av servrar och annan utrustning ökar kraftigt i Göteborg. Datacentret kommer att ligga på Hisingen i Göteborg och ska vara i drift till sommaren 2018.

Coromatic ansvarar för hela uppdraget, från markarbete och projektering till design och installation.

Det nya datacentret kommer att byggas så klimatsmart som möjligt och byggnationen kommer att ske i etapper med så kallad modulär teknik. Genom denna metod kan datacentret enkelt byggas ut vartefter effektbehoven och efterfrågan från kunder ökar.

– Genom att bygga datacentret i olika moduler blir det enkelt att kunna växla upp kapaciteten i takt med att behoven ökar, säger Thomas Wunger, ansvarig för datacenter på Coromatic

All el som används i datacentret är miljömärkt och den värme som alstras kommer att återvinnas i Göteborg Energis fjärrvärmenät. När datacentret är fullt utbyggt kan det leverera cirka fyra gigawattimmar värmeenergi vilket räcker till att värma upp ca 200 villor.

Projetket har redan byggstartat.