Nyheter

Vinst och order slog förväntningarna

Inom Peabs orderingång skedde en ökning av anläggningsprojekt under andra kvartalet. Foto: Peab

Byggbolaget Peab överträffade förväntningarna vad gäller resultat och orderingång under andra kvartalet, medan omsättningen var lägre än väntat.

På Stockholmsbörsen fick rapporten tummen upp och aktien placerade sig högt på fredagsförmiddagens vinnarlista.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Vinsten över förväntan. Peabs rörelseresultat blev 677 miljoner kronor mot ett väntat rörelseresultat på 649 miljoner, enligt SME Direkt.

Även orderingång bättre. Orderingången var 16.257 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 15.807 miljoner.

Övrigt husbyggande har fortsatt kompensera. Inom Peabs orderingång skedde en ökning av anläggningsprojekt medan övrigt husbyggande har fortsatt att kompensera för lägre volymer från egenutvecklade bostadsprojekt inom affärsområdet Bygg, skriver Jesper Göransson i sitt vd-ord.

Färre överlämnade projekt i Norge och Finland. Peabs omsättning under andra kvartalet var 4 procent lägre än förväntat enligt SME Direkt. Framför allt var det inom projektutveckling, som primärt består av bostadsutveckling, som intäkterna överraskade negativt. Att omsättningen inom bostadsutveckling minskade i det gångna kvartalet ”är en följd av färre överlämnade projekt i Norge och Finland”, skriver bolaget. Samtidigt var detta affärsområdes lönsamhet klart högre än förväntat: rörelseresultatet på 174 miljoner kronor kan ställas mot konsensus på 139 miljoner kronor.

Flesta produktionsstarter utanför huvudstäderna. Peab sålde 391 bostäder i det gångna kvartalet, ned från 669 under andra kvartalet 2017. Peab startade produktion av 559 enheter vilket också är en kraftig minskning från 968 motsvarande period i fjol. Merparten av produktionsstarterna skedde ”utanför huvudstadsområdena”, framgår det i rapporten.

”Avmattningen på bostadsrättsmarknaden har påverkat även andra kvartalet i form av en lägre aktivitet, framför allt i Stockholm”, påpekar Jesper Göransson. Vid halvårsskiftet hade Peab 6.020 bostäder i produktion, varav 64 procent var sålt.

God efterfrågan på hyresrättsprojekt. Vad gäller läget bortsett från bostadsrätter påpekar Jesper Göransson att efterfrågan på hyresrättsprojekt från externa beställare fortsatt är god.

”Detta gäller traditionella hyresrätter såväl som olika typer av kategoriboende, som exempelvis studentbostäder”, skriver han i rapporten.

Nyhetsbyrån Direkt