Nyheter

Visualiserar säkerheten

De tysta tavlorna påminner om regler och sitter på strategiska platser. Foto: Alf Karlsson.

Tysta tavlor, animerade filmer och dokumentärer.

LKAB jobbar efter ett koncept där man använder sig av visualisering i sitt arbetsmiljöarbete.

Det här skulle garanterat fungera i även i byggbranschen, säger Alf Karlsson, verksamhetsutvecklare på LKAB, som nu även vill testa dataspel i säkerhetsarbetet.

Gruvnäringen och industrin har, precis som byggbranschen, utsatta arbetsmiljöer där säkerheten ständigt står i fokus – eller åtminstone borde göra det. En annan gemensam nämnare är att man anlitar utländsk arbetskraft, vilket gör att det kan vara svårt att nå fram med information.

På LKAB har man testat att visualisera säkerhetsföreskrifterna, något som görs även i byggbranschen. Det handlar om allt från stortavlor, så kallade tysta tavlor, till animerade filmer och dokumentärfilmer. Syftet är att alla på ett lätt sätt ska kunna ta till sig budskapet.

– Det gäller att nå ut till dem som verkligen jobbar med de farliga maskinerna och verktygen och i de utsatta miljöerna. Man måste hela tiden påminna och repetera. Trots att arbetsmiljö är viktigt så upplevs det inte som så kul. Därför är det lätt att informationen faller bort, särskilt när det blir många papper som ska läsas, säger Alf Karlsson som jobbar med säkerhet och arbetsmiljö på LKAB sedan 2002.

Konceptet bygger på fyra steg som Alf Karlsson, verksamhetsutvecklare på LKAB, tagit fram.

– På LKAB finns en förslagsverksamhet där man har möjligheten att lämna förslag på idéer och sedan genomföra och gå vidare med dem, berättar Alf Karlsson som själv jobbat i produktionen tidigare.

De tysta tavlorna, cirka fyra meter höga, är visualiseringar av lagar och regler. De kom till redan år 2010. De sitter på strategiskt utvalda platser.

Som steg två lanserade man animerade filmer med figurerna Mr Pellets och Miss Iron som visar allt från hur tunga lyft och arbete på hög höjd ska utföras till hur man utrymmer en buss. Filmerna rullar på skärmar i exempelvis bussar, hissar och fikarum.

Det tredje steget utgörs av affischer på medarbetare i fritidssituationer.

– Steg fyra tycker jag är det starkaste. Vi har gjort fyra dokumentärfilmer om medarbetare som råkat illa ut och blivit skadade för livet. De berättar själva om olyckorna. Deras berättelser biter hårt. Det blir väldigt känslosamt, gripande och nära när det handlar om den egna arbetsplatsen, säger Alf Karlsson.

För att ta säkerhetsarbetet till ytterligare en nivå håller Alf Karlsson, tillsammans med det Umeåbaserade dataspelsföretaget Zordix, på och utvecklar dataspel för interaktiv utbildning. Även Luleå Tekniska universitet är med i projektet och kommer att bedriva forskning på visualisering och spel.

– Zordix  har fått pengar från Vinnova för att utveckla spelen. Det kommer att vara avancerade dataspel som utspelar sig i en autentisk miljö och där utövaren känner igen sig i sin dagliga arbetsmiljö och kommer att kunna utveckla sina kunskaper. Dataspelen blir som ett komplement till det traditionella arbetsmiljöarbetet.

I höst siktar Alf Karlsson och Zordix på att lansera dataspelet.

– Spelen kommer att väcka nyfikenhet och bidra till att man tar till sig budskapet. Materialet går garanterat att anpassa till andra branscher. Det här stegprogrammet är det nu tänkt att jag ska kunna ta utanför LKAB för att hjälpa andra företag.  I byggbranschen skulle det garanterat fungera.