Nyheter

Vittne uteblev från rättegång

Foto: Susanne Bengtsson.

En arbetsledare på ett irländskt bemanningsföretag hade kallats att vittna när förhandlingarna i Söderledsmålet nu pågår i Svea Hovrätt.

Men vittnet dök aldrig upp.

Vi hade velat höra honom om vad han sett i tunnlarna, säger kammaråklagare Ove Lundgren.

I augusti 2014 dömdes fyra personer till fängelsestraff för bedrägerier i samband med renoveringen av Söderledstunneln 2011.  Samtliga fyra överklagade till hovrätten, vilket även åklagaren gjorde i tre av fallen.

Huvudförhandlingar pågår nu i Svea Hovrätt. De tilltalade, deras advokater samt åklagarsidan närvarar vid förhandlingarna där man tar del av filminspelningar från förhören i tingsrätten.

Ett nytt vittne hade dock kallats. Både åklagaren, Stockholm stad samt två av försvararna var intresserade av att höra en irländsk arbetsledare på ett bemanningsföretag som ska ha haft personal i Söderledstunneln i samband med renoveringen.  

– Vi vill veta vad han har för kännedom om arbetet i tunnlarna, vad han har sett och om han vet vilka underentreprenörer som var där, säger Ove Lundgren, kammaråklagare.

En kallelse om inställelse har skickats till vittnet, men trots det dök han alltså inte upp under onsdagens förhandling.

– En kallelse har gått ut, men vi vet inte om han fått den då vi inte fått tillbaka något delgivningskvitto.

Vid senaste kontakten jobbade han i Köpenhamn, där polisen även hört honom.  Nu gör man ett nytt försök, eventuellt med hjälp av polisen i Malmö, att få tag i honom så att han kan vara på plats under nästa vecka, då förhandlingarna avslutas.