Wallenstam och Nacka kommun i gemensam satsning för Älta

Wallenstam och Nacka kommun i gemensam satsning för Älta
I ett gemensamt utvecklingsarbete mellan Nacka kommun och Wallenstam har en vision för Älta utvecklats.
I ett gemensamt utvecklingsarbete mellan Nacka kommun och Wallenstam har en vision för Älta utvecklats. Medborgarnas förslag och synpunkter har varit en viktig del i processen. En avsiktsförklaring samt ett programavtal gällande kommande byggrätter för Wallenstam har undertecknats.

Arbetet startade 2011 genom en grundlig analys av Ältas varumärke. Den första delen i detta var att analysera historia, flyttströmmar, geografi och demografi i området. Del två var att genomföra ett stort antal intervjuer och fokusgrupper med invånare i Älta samt nyckelintressenter både inom och utanför området. Genom dessa undersökningar framkom en väldigt tydlig bild som kan sammanfattas under rubriken ”Ännu mera Älta!”

Undersökningarna visar att Ältas styrkor är idrotten, naturen, friluftslivet och aktiviteter som förenar. Den visar också att det är just dessa styrkor som invånarna vill utveckla ännu mer. Det som är mindre positivt är att området uppfattas som uppdelat. Inför framtiden önskas ett bredare bostadsutbud, utökade kommunikationer och service, samt att Älta alltmer ska utvecklas till en småstad med naturliga mötesplatser kring idrott, friluftsliv, kultur, service och handel.

– Det här är ett riktigt spännande stadsutvecklingsprojekt där vi som byggherre tillsammans med kommunen kan vara med och bidra till helhetslösningar för området. Här finns goda möjligheter till en fin stadsutveckling med såväl fler bostäder som utökad service och kulturutbud, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

– I vår kommer Nacka kommun och Wallenstam att ordna parallella arkitektuppdrag för att ta fram ett förslag till utveckling av området med utgångspunkt i visionen, säger Per Wilhelmsson, kommunens projektledare. Dialogen med Ältaborna kommer även i det fortsatta arbetet vara mycket viktig för projektet.

Relaterade artiklar

Återbruket av Östermalmshallen vinner pris
Klimatförbättrad betong diskuterades i Göteborg
Lund i topp bland kommunerna
Utvecklar framtidens samhälle i Mälardalen