Nyheter

Wallenstams 400-årspresent till Göteborg

Heden Live är Wallenstams 400-årspresent till Göteborgs stad, ett förslag som överlämnades till byggnadsnämnden på tisdagen.

Med Heden Live vill Wallenstam utveckla Heden med bland annat fyra höga bostadshus, en nedsänkt fotbollsplan med läktare och ytor för festivaler och event. 

Förslaget överlämnades på tisdagen till Hampus Magnusson, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor i Göteborg, i samband med byggnadsnämndens möte. 
– Vi vill medverka i att manifestera Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Vår förhoppning är att genom att lämna över vårt förslag under jubileumsåret 2021 så startar stadsutvecklingsprojektet Heden Live. Med detta förslag vill vi bidra till att utveckla Heden som plats med tillhörande byggnader. Vi har tagit tillvara och förstärkt allt det som är bra i dag och adderat mervärde som skapar en fantastisk utvecklingspotential för oss alla göteborgare, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Förslaget är framtaget tillsammans med Wingårdhs.

– Den smarta gestaltningen gör det möjligt att fylla Heden med ännu fler funktioner. En lekfull park övergår i en grön, böljande bebyggelse som man kan gå och sitta på. Bostadshusen ramar in och markerar Heden som en av stadens viktigaste mötesplatser. Alla byggnader får ett uttryck av trä vilket sänder en tydlig signal om stadens hållbarhetsambitioner, säger Gert Wingårdh, arkitekt på Wingårdhs.

Enligt förslaget ska fotbollen fortfarande vara i centrum; förutom tre intilliggande fullstora fotbollsplaner planeras även en mer flexibel och nedsänkt fotbollsplan i det som kallas Cirkeln, där man även tänker sig motionsslingor, banor för padel och tennis, isbana och utomhusbassäng. De fyra bostadshusen ska rymma totalt 1200 lägenheter och vara placerade i varje hörn av Heden. Vidare planeras för ett kunskapscenter, ett idrottslabb, flexibla zoner för festivaler och konstutställningar, en förskola och så vidare. 

– Områdets starka profil som regional plats för idrott och evenemang kan och bör utvecklas. Heden ska inte bebyggas utan ”markeras” med fyra bostadstorn som blir som kartnålar och tydliggör och utvecklar denna populära idrotts- och kulturaktivitetsplats i Göteborg, säger Hans Wallenstam.