Nyheter

Wästbygg varslar och lägger ner fastighetsbolag

Jonas Jönehall är vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen. Foto: Wästbygg Gruppen

Wästbygg varslar cirka 70 anställda, det meddelar de i samband med släppet av kvartalsrapporten. De ska också avveckla Inwita Fastigheter, som är koncernens bolag för förvaltning och ägande av egenutvecklade samhällsfastigheter.

Rörelseresultatet minskade under årets första kvartal (22 mkr), jämfört med samma period förra året 30). Samtidigt som orderingången föll rejält.

– Under 2022 kunde vi, trots utmaningar på marknaden, åstadkomma en positiv tillväxt inom Wästbygg Gruppen men resultatet nådde inte önskad nivå. Då vi har sett tydliga signaler på att det sämre konjunkturläget kommer att bestå under längre tid framöver, har arbetet med att återskapa lönsamhet genom ett åtgärdsprogram initierats. En av åtgärderna inkluderar varsel av medarbetare. Ett sådant beslut är aldrig lätt att fatta, men för att kunna fortsätta bygga en långsiktigt stark och lönsam koncern behöver vi anpassa verksamheten, skriver Jonas Jönehall, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen, i delårsrapporten.

Totalt är det cirka 70 personer som varslas.

Inwita läggs ner

Wästbygg Gruppen har också beslutat att avveckla Inwita Fastigheter och därmed också satsningen på att bygga upp en fastighets[1]portfölj av egenutvecklade samhällsfastigheter i koncernbolaget.

– Sedan Inwita startades har såväl förutsättningarna på marknaden som den politiska inställningen till privat verksamhet inom vård och skola förändrats. Vi är, och kommer fortsatt att vara, en stor aktör inom att bygga samhällsfastigheter. Dock kommer vi framgent inte efter färdigställande att äga och förvalta dessa i egen regi, skriver Jonas Jönehall.

Projekt flyttas fram i tid

Wästbygg Gruppens orderingång för första kvartalet uppgick till 328 mkr (1 345).  Framför allt är det bostadsbyggandet som har påverkats av det sämre konjunkturläget.

Inom Kommersiellt kommer det ut relativt många förfrågningsunderlag, står det i rapporten, men det höga kostnadsläget medför att vissa projekt skjuts på framtiden. Konkurrensen är också högre än normalt då många aktörer i branschen behöver öka sin orderingång

Kostnader relaterade till omstruktureringen kommer att belasta andra kvartalet 2023.

1 januari – 31 mars 2023:

  • Intäkter: 1 379 mkr (1 183)
  • Rörelseresultat: 22 mkr (30)
  • Resultat efter skatt: 22 mkr (41)
  • Resultat per aktie: 0,69 kr (1,26)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -427 mkr (-57)
  • Soliditet: 47 % (43)
  • Orderingång: 328 mkr (1 345)
  • Orderstock 31 mars: 4 764 mkr (6 657)