Nyheter

Webbutbildning för säkrare arbetsplatser

Bild: Sveriges Byggindustrier

Nu lanserar Sveriges Byggindustrier, BI, den interaktiva webbutbildningen ”En säker arbetsplats”.
Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler för att minska antalet tillbud och olyckor på våra byggarbetsplatse
r.

̶ Jag hoppas att denna webbutbildning ska ge alla medarbetare på våra arbetsplatser en tankeställare om vad som är rätt och hur man ska bete sig för att göra sin arbetsplats säker för sina kompisar och för sig själv. Själv har jag fått mig en tankeställare, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Webbutbildningen ”En säker arbetsplats” är ett branschgemensamt projekt där medlemsföretag, fack och arbetsgivarorganisationer inom bygg- och Installationssektorn samverkat under hela processen.

Under cirka en timme får åskådarna och kursdeltagarna följa personerna som arbetar på byggarbetsplatsen och vara med när de ställs inför olika vardagliga men riskfyllda situationer.

Utbildningen är uppbyggd kring tre huvuddelar; att upptäcka risker, att trivas på jobbet och att arbeta rätt. Och attityden löper som en röd tråd genom hela kursen.

̶ Vi hoppas och tror att webbutbildningen ska bidra till en mer medveten attityd till säkerhetsarbetet på våra arbetsplatser, att säkerhetstänket ska bli lika naturligt på jobbet som i bilen, säger Petra Flyborg, nationell projektledare för fokusområdet En säker arbetsplats inom BI.

Den som har gått igenom hela utbildningen kan som sista moment genomföra ett test och även få ett intyg.

Webbutbildningen kan även användas i skolan.

– Vi har redan märkt ett stort intresse från våra yrkesutbildningar, vilket är väldigt glädjande. Ju tidigare vi pratar om säkerhet och arbetsmiljö, desto mer självklart blir det en del av vardagen, oavsett vilken bransch man senare väljer för sitt yrkesliv, säger Petra Flyborg.

En engelsk version av webbutbildningen planeras vara klar till sommaren 2015.