Nyheter

Wetterstrand: Företag har ett moraliskt ansvar

Sverige är uselt på energieffektivt byggande. Byggbranschen är rädd med få egna krav på miljöåtgärder. De salvorna levererar Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand. – Grönt byggande är lönsamt. Företag som ligger långt fram kommer att tjäna pengar, säg

Hur ska Sverige stå sig i en global konkurrens framöver? För byggföretag kan det vara att satsa på grönt byggande, anser Maria Wetterstrand. – Priset på energi och råvaror ökar i framtiden, vilket gör att det lönar sig att bygga energisnålt. Efterfrågan på miljövänliga produkter kommer också att öka. De som ligger långt fram kan tjäna pengar. Sedan har företag ett moraliskt ansvar att dra sitt strå till stacken för en bättre framtid, säger hon. Byggvärlden möter Maria Wetterstrand under NCCs årliga chefskonferens, som denna gång fått titeln ”Kundnytta i miljö och energi”. Som inbjuden talare har hon en del beska budskap när det gäller Sveriges och den svenska byggbranschens medvetenhet om fördelarna med miljövänligt byggande och grön teknik. – Vi jobbar mycket med inomhusmiljön. Men när det gäller energieffektivitet är vi usla. Det brukar pratas om att Kina kommer att ta över jobb för att de har lägre löner och därmed kan leverera billigare produkter. Man kan också hävda att de kommer att producera billigare produkter för att de faktiskt har nyare och energisnålare fabriker än vad vi har, säger hon. Hur miljövänligt är Sverige i ett internationellt perspektiv? – Vi har låga utsläpp av koldioxid per capita. Vi är också bra på biokraft, fjärrvärme och vattenkraft. Men när det gäller elanvändning per capita ligger vi långt efter många andra länder. Det gäller också våra byggnader. Och vi ligger efter i utvecklingen av till exempel sol- och vindkraft. Maria Wetterstrand tillägger att det är byggföretagens ansvar att utveckla miljövänlig teknik. Politiker kan hjälpa till med miljöskatter, anpassad lagstiftning och bättre offentliga upphandlingar. – Sedan är det märkligt att företag aldrig kommer till oss politiker med krav på hårdare normer och lagstiftningar, säger hon. Är byggföretag fega? – Snarare handlar det nog om en rädsla för förändringar. Om man kommer med krav på förändringar så tror man att man skaffar sig ovänner inom branschen. Tycker du fortfarande att kommande renoveringar av miljonprogram ska få statligt stöd? – Ja, för att vara säker på att energieffektiviseringar blir av. Bostadsminister Stefan Attefall vill inte ge statligt stöd, eftersom det kan minska byggherrars lust att renovera innan stödet kommer. – Visst, det kan finnas en risk med att utlova saker. Men husen kommer att renoveras ändå. Då är det lika bra att det blir ordentligt gjort.

Maria Wetterstrand

Namn: Maria Wetterstrand.

Ålder: 37. Född i Eskilstuna.

Jobb: Språkrör för Miljöpartiet.

Utbildning: Magisterexamen i biologi på Göteborgs universitet.

Familj: Man och två barn.

Trä eller betong? – Jag kan inte välja. Sedan tycker jag att det är fint med höga trähus. Och så luktar det gott också.

Stad eller landsbygd? – Stad.