Nyheter

White arkitekter skapar ikonbyggnad i Nairobi

White vann arkitekttävlingen om ett nytt Leadership Centre i Nairobi, ett kreativt centrum där högre utbildning, näringsliv och turism kopplas samman till en kraftfull enhet — och samtidigt en symbol för Afrikas framtid.

– Vi är väldigt stolta över att ha vunnit med ett förslag som genomgående bygger på social och ekologisk hållbarhet, säger Johan Lundin, kontorschef för White i Göteborg. Nu höjer vi ribban för vårt internationella engagemang och de satsningar vi redan har i Afrika.

Leadership Centre i Kenyas huvudstad Nairobi ska bli en ny kreativ mötesplats för studenter, forskare, företagsledare och internationella besökare. Det är en framtidssatsning som strategiskt reflekterar utmaningarna i den nya masterplanen för Nairobi 2030.

I motiveringen säger juryn att White har skapat ”ett levande förslag som fångar både högskolans och staden Nairobis ambition att bli ett Afrikanskt centrum för högre utbildning.”

– Vårt vinnande förslag består av en naturligt ventilerad, klimatsmart byggnad med skuggande huskroppar, där odlingsarealer skapas på tak och lutande väggar som en länk mellan högskolans campus och Nationalparken bredvid, säger Andreas Ohlsson, ansvarig arkitekt på White.

White arbetar sedan tidigare med stadsplaneringsuppdrag i Nairobi. Tävlingsvinsten är resultatet av ett multidisciplinärt samarbete med lokala MMI Architects, som under flera år varit del av ett SIDA-finansierat kunskapsprojekt.

Utmaningen var att utforma en tillbyggnad av Leadership College Campus, som nu vävs samman med nya lokaler för studenter, näringsliv och bes öksnäringar. Byggnaden ska bli en gränsöverskridande mötesplats med bibliotek, lärosalar och konferenslokaler, kopplade till stråk av rekreationsytor, parker och skuggade mötesplatser.

– Vi skapar en ikonbyggnad på gränsen till savannen med hållbarhet i fokus genom en kombination av solceller, vattenåtervinning, naturlig ventilation tillsammans med lokalt producerade material. Leardership Centre bidrar till nya gröna arbetstillfällen kring utbildning, besöksnäring och ledarskap i Nairobi, säger Andreas Ohlsson.

Uppgiften gäller inte bara byggnaden utan även en masterplan för hur hela campuset kan växa och samtidigt behålla sin öppna landskapskaraktär. En viktig del gäller integreringen med det omgivande landskapet på gränsen till Nairobi National Park med utsikt över savannen och Kilimanjaro i fonden.