Nyheter

White ritar Växjös nya stads- och stationshus

Växjö får ett nytt vardagsrum mitt i staden 2019. Illustration: White.

White vann arkitekttävlingen om Växjös nya stads- och stationshus med sitt förslag ”Under ett tak”. Byggnaden skapar en ny siluett i staden och en ny mötesplats med plats för alla som kopplar samman stadens olika delar och kvaliteter. 

En enig jury utsåg Whites förslag till vinnare i hård konkurrens med fyra andra bidrag. Juryn skriver i sin motivering:

”Förslaget redovisar en väl sammanhållen och karaktärsfull byggnad med ett starkt uttryck, en ny siluett och ett nytt signum för Växjö stad… Byggnaden har tre tydliga entréer som kopplar sig väl till stadens struktur. Elegant flätas dessa tre entréer interiört ihop i ”Växjös vardagsrum” ett vackert vertikalt rum med träkänsla som knyter ihop alla våningarna i byggnaden… Sammantaget är det vinnande förslaget en väl genomtänkt byggnad i alla delar som klarar att leva upp till Växjös krav och intentioner om en hållbar framtid.”

– Vi är oerhört stolta över att få skapa en byggnad för framtiden i ”Europas grönaste stad”. Vi har placerat vardagsrummet i centrum av både stadshus och station och vi har skapat en plats som förenar resenärer, stadshusbesökare och Växjöbor under ett och samma tak, säger Klara Frosterud, ansvarig arkitekt på White.

Stads- och stationshuset blir en 14 000 kvadratmeter stor byggnad av trä, en ny samlingspunkt mitt i staden. En mötesplats med turistbyrå, utställningsyta, väntsal, kaféer och butiker, mötesrum för olika tillfällen och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare.

– Växjös identitet speglas i våra materialval; glas och trä, och i de smarta och hållbara tekniska lösningarna. Vårt mål har varit att skapa en byggnad i framkant av utvecklingen inom hållbart byggande och att uppnå den högsta svenska miljöklassen. I det här projektet står människorna i centrum och byggnaden blir socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar över tid, säger Klara Frosterud.

Den lutande fasaden minskar husets fasadyta och ger lägre energianvändning under hela husets livslängd. Konstruktionen är optimerad för att minimera materialbehov och spill, vilket leder till minskad miljöbelastning och en snabbare byggprocess. För träkonstruktionen samarbetar White med konstruktören Florian Kosche.

Förslaget innehåller även ett nytt torg, en ny park samt en ny bro med tak som kopplar ihop torget, stadshuset och museiparken. Norrut och utmed Norra Järnvägsgatan har byggnaden två våningar, en byggnadshöjd anpassad till gatans och stadens skala. Stationen och stadshuset länkas samman genom en bred trappa, utformad som en mötesplats där besökare kan sitta ner och uppleva staden. Husets olika funktioner är orienterade kring ”Växjös vardagsrum” vilket ger förutsättningar för naturliga möten mellan kommunens funktioner och medborgarna.

Jenny Marcuson Fors