Byggprojekt

Wisdome vrider på gränserna för träbyggande

Taket till Wisdome består av ett rutnät med fem lager balkar i LVL-trä.
Taket till Wisdome består av ett rutnät med fem lager balkar i LVL-trä. Foto: Samuel Karlsson

Egentligen ska det inte gå. Men under bygget av Wisdome Stockholm har man både vridit och böjt balkar av LVL-trä. Allt för att få fram den asymmetriska formen som bildar byggnadens skal.
– Vi flyttar på gränserna för vad som är möjligt med trä som byggmaterial, säger Jessica Szyber, affärsutvecklingschef, Stora Enso.

Ibland svänger vi oss med ord som landmärke och unikt projekt – men är det någon gång det känns motiverat så är det när det gäller Wisdome Stockholm. I anslutning till Tekniska museet på Kungliga Djurgården uppförs en spektakulär träbyggnad som tänjer på gränserna för trä som byggmaterial.

– Vi visste väl att det här förslaget innebar en del tekniska utmaningar men insikten om hur pass hög grad av innovation som krävs har vuxit under arbetets gång. Tillsammans med Stora Enso förflyttar vi gränserna för svenskt träbyggande. Byggnaden i sig förkroppsligar vår vision om innovation för en hållbar framtid, säger Astrid Stenberg, projektledare Wisdome Stockholm, Tekniska museet.

Kupolen där det kommer visualiseras bilder. Foto: Tekniska museet

Själva hjärtat i den nya byggnaden är en sfärisk kupol av trä från Stora Enso. När allt står klart kommer man projicera visualiseringar av bilder inne i kupolen. Besökarna innesluts helt av 3D-projektioner i 360 grader – runt om och ovanför. Själva kupolen består av 277 unika trianglar i CLT-trä (korslimmat trä) som monterats ihop till en klotform. Den är 12,1 meter hög och har en diameter på 21,6 meter. Men arkitekterna ville att även den omslutande byggnaden skulle bli en attraktion. Bakom den komplexa designen står Elding Oscarson Arkitekter.

20 kilometer träbalkar i ett rutnät

– Vi insåg tidigt att vi ville utveckla träbyggandet på något sätt. Det är ganska få byggnader i samtiden som utmanar träets egenskaper och möjligheter. Just på Tekniska museet kände vi att här har vi chansen att göra något som utforskar vad som är tekniskt möjligt att göra med trä som material, säger Johan Oscarson.

Arkitekterna samarbetar med den norska konstruktören Florian Kosche och de kom fram till ett designekoncept med tunna remsor av LVL-trä (plywood). Taket till den nya byggnaden består av fem lager av träbalkar som når en spännvidd på 26 gånger 48 meter – helt utan pelare. Totalt är det 20 kilometer träbalkar i ett böljande rutnät med 10 903 delar som formas och monteras med millimeterprecision.

– Det handlar mycket om en utforskande- och lärandeprocess. Projektet har inte bara blivit en byggnad utan också en källa till ny kunskap kring materialet, produktion och arbetssätt som alla i teamet bidragit med. Ytterst vill vi att Wisdome Stockholm ska bli en inspiration. Inte bara för byggindustrin i Sverige utan också för alla som besöker byggnaden, fortsätter Johan Oscarson.

Johan Oscarson och Jonas Elding, arkitekter på, Elding Oscarson Arkitekter. Foto: Samuel Karlsson

Inspirationen till tekniken har man tagit från flera internationella projekt. Bland annat Multihalle i Mannheim i Tyskland. Den byggdes på 1960-talet i ett rutnät av tunna ribbor i trä och var ursprungligen tänkt som en tillfällig byggnad men den står på plats fortfarande idag.

– Det här har varit ett drömprojekt av flera anledningar. Det handlar dels om själva funktionen med en publik byggnad. Men också själva byggtekniken och hur vi kan experimentera med trä som material och tänja en gräns som inte testats tidigare. Det finns historiska byggnader som använt samma teknik men att omsätta det till dagens krav och förutsättningar har varit en stor utmaning, säger Johan Oscarson.

Böjt det som inte går att böja

Balkarna av LVL-trä har levererats som platta paket av Stora Enso och sedan böjs och anpassas med en exakt precision på plats. All håltagningen har gjorts i fabrik. I praktiken har man tagit ett industriellt tillverkat material som egentligen inte går att böja men här har man både böjt och vridit. För att montera ihop hela konstruktionen har man tagit fram speciella dymlingar som också är gjorda i LVL-trä. Där har man tittat bakåt i historien hur man sammanfogat fördymlade träbalkar. Totalt är det 3600 dymlingar uppdelade i tre olika utföranden. Toleranserna för bygget är extremt små. I längdled är toleransen 0,5 millimeter och på bredden är det ingen alls.

Jessika Szyber, affärsutvecklingschef, Stora Enso och Carl Humble, teknisk projektledare, Stora Enso. Foto: Samuel Karlsson

– Byggnaden har en asymmetrisk form och bara det är unikt i sig. Vi vill visa vad man kan göra med trä och för mig som har en bakgrund som timmerman är det väldigt spännande. Att kunna kombinera hantverksmässigt byggande med någon form av industriell produktion har varit den stora utmaningen. Från fabrik till byggarbetsplats, säger Carl Humble, teknisk projektledare, Stora Enso.

Det är inte vem som helst som kan genomföra en så komplex konstruktion som den till nya Wisdome Stockholm. Till slut landade man i Schweiz för att hitta en aktör som hade den kompetens som krävdes för att genomföra projektet. Man anlitade Blumer Lehmann för uppförandet av byggnaden. De står bakom några av de mest komplexa träbyggnaderna i världen. Men även för dem är det här något nytt och det krävs nya tekniker och metoder.

Själva byggfasen går nu in i sitt slutskede. Ambitionen är allt ska vara ihopsatt i slutet av december och efter det återstår alla installationer.