Nyheter

WSP blir generalkonsulter i hamnutredning

WSP blir generalkonsult för utveckling av Fiskebäcks hamn. Foto: WSP

I konkurrens med flera andra konsultbolag har WSP fått i uppdrag att bli generalkonsult för utredning av Fiskebäcks hamn.
WSP ska ta fram ett detaljerat förslag som underlag när Göteborgs stad ska fatta beslut om en eventuell hamnutbyggnad.
Uppdraget ska vara klart våren 2018.

Fiskebäck är hemmahamn för landets största fiskeflotta. En utbyggnad och anpassning av hamnen till dagens moderna fiskeflotta har diskuterats under flera år eftersom båtarna numera är så stora att de inte kommer in. De senaste åren har båtarna istället legat i Frihamnen i Göteborg, där det nu planeras bostäder. WSP har därför fått i uppdrag att ta fram ett detaljerat förslag för utveckling av Fiskebäcks hamn så att båtarna åter kan ha den som hemmahamn.

– WSP utsågs till generalkonsult i konkurrens med flera andra konsultbolag. De lämnade ett genomarbetat anbudsunderlag, där de väl fångat in våra önskemål. Konsulterna som erbjuds är mycket erfarna och väl kvalificerade. Dessutom hänvisade man till tidigare genomförda projekt av liknande karaktär, säger Hans Linderstad, stadsledningskontoret i Göteborg, i ett pressmeddelande. 

WSP:s uppdrag innebär bland annat att göra en bedömning av miljöpåverkan av utbyggnaden på den känsliga naturmiljön i området samt göra en kostnadskalkyl för projektet.

– Tilldelningen av uppdraget är en bekräftelse att WSP har förmågan att sätta samman marknadsledande team och anbud för hamnuppdrag. Att vi dessutom kan erbjuda sjömätningstjänster i egen regi gör att vi sticker ut i jämförelse med andra konsultbolag, säger Kristin Andersen, affärsutvecklare på WSP.