Nyheter

WSP delaktig i mångmiljonuppdrag

Multiconsult har undertecknat ett mångmiljonavtal med norska trafikverket om vägprojektet E134 Damåsen — Saggrenda. Konsultbolaget WSP blir strategisk partner i genomförandet av uppdraget.

Dagens E134 mellan Damåsen och Saggrenda har enligt norska trafikverket inte tillräckligt god vägstandard. Därför satsar de nu på att förbättra vägsträckan. Multiconsult, tillsammans med WSP, har fått i uppdrag att ta fram bygghandling och förfrågningsunderlag samt medverka under byggnationen.

Multiconsult och WSP har sedan tidigare ett strategiskt samarbete i transport- och infrastrukturprojekt. Tillsammans kommer företagen att arbeta för att hitta optimala lösningar till projektet E134.

– WSP kommer att bli en viktig partner i genomförandet av detta uppdrag, vilket kommer att utveckla vårt framgångsrika samarbete ytterligare, säger René Flandorfer Regional Director för Multiconsult, i ett pressmeddelande.

Uppdraget omfattar ny breddad väg, nya tunnlar, ny bro, sidovägar, bullerdämpande åtgärder samt nya gång- och cykelvägar. Arbetet kommer att pågå fram till hösten 2014.