Nyheter

WSP designar världens högsta torn

Nakheel tower i Förenade arabemiratet är en het kandidat till beteckningen världens högsta torn. Konsultföretaget WSP har fått i uppdrag att designa byggnadsstrukturen för tornet, som väntas bli en kilometer högt.

En av de stora utmaningarna blir enligt WSP att skapa en robust konstruktion samtidigt som byggnaden ska ges en aerodynamisk form, för att minska effekten från stormar i området.

— Den innovativa geometrin man valt att arbeta med gör designen av strukturen till en förhållandevis enkel och effektiv lösning, vilket kommer att göra byggnaden något enklare att bygga. Detta är tacksamt eftersom det kommer att finnas tillräckliga utmaningar i att bara hantera byggnadens höjd, säger Bart Sullivan, vd för WSP Cantor Seinuk, som leder projektet.

En annan stor utmaning blir att konstruera tornet så att det trots den extrema höjden klarar av sin egen tyngd. De närmare 400 enorma fundament som krävs innebär en enorm totalvikt för byggnaden. WSP meddelar att en avancerad betongteknologi har använts, för att producera betong som är extremt stark samtidigt som den kan pumpas upp till en mycket hög höjd.

Woods Bagot är arkitekterna bakom tornet, som beräknas ta uppemot tio år att färdigställa. Uppdraget har WSP fått som ledare för ett konsortium där även New York-företaget LERA och den australiensiska VDM-koncernen ingår.

Uppdragsgivare är en av Förenade arabemiratens ledande utvecklingsföretag Nakheel.