Nyheter

WSP femma i världen

WSP har lagt ett bud med avsikten att förvärva amerikanska Parsons Brinckerhoff. Därmed blir WSP det femte största företaget bland världens teknikkonsulter.

WSP Global Inc har lagt ett bud med avsikten att förvärva det amerikanska konsultföretaget Parsons Brinckerhoff med cirka 14 000 medarbetare. Med förvärvet blir WSP en av världens fem största teknikkonsulter med 31 000 medarbetare.

WSP globalt har en stark ställning inom fastighetssidan och Parsons Brinkerhoff har sin styrka inom infrastruktur, energi och gruvor.

Magnus Meyer, VD för WSP Sverige och Nordenansvarig, har tidigare sagt i en intervju i Byggvärlden att WSP har som mål att bli världens främsta ingenjörsföretag. Man harantagit en mer offensiv hållning till bland annat förvärv.

– Det ingår i WSPs globala strategi att vi ska växa kraftigt, och det är även en central del i vår svenska strategi.  Vår svenska verksamhet påverkas inte direkt av affären då Parsons Brinckerhoff inte har någon verksamhet i Sverige. Men det ökar våra möjligheter att ta in ytterligare global kompetens i våra uppdrag och vi kan bidra med svenskt kunnande och expertis i andra länder, kommenterar Magnus Meyer förvärvet av Parsons Brinckerhoff.

Parsons Brinckerhoff är ett bolag med 125 års erfarenhet framförallt inom infrastruktur. Företaget har totalt 160 kontor i USA, Kanada, Afrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. I Europa finns Parsons Brinckerhoff med 14 kontor i Storbritannien och fem i Tyskland samt i Schweiz och Danmark.

– Ur ett nordiskt perspektiv får vi nu en etablering i Danmark att addera till våra positioner i Finland och Norge, säger Magnus Meyer.

Världens största teknikkonsultföretag är Aecom med 95 000 anställda.