Nyheter

WSP förvärvar Teknikfunktion AB

WSP Sverige har förvärvat hundra procent av aktierna i Teknikfunktion AB.

Företaget som grundades 1992 har tolv medarbetare som alla är verksamma med projektledning inom bygg- och anläggningsområden i Skåne. WSP Management, som är en av Sveriges ledande aktörer inom byggprojektledning med totalt 250 medarbetare, har sedan tidigare tolv medarbetare i Malmö.

Tillträdet sker den 31 januari 2014 och under det kommande året kommer de två verksamheterna att integreras och samlokaliseras i WSPs kontor i Västra hamnen.

Jag är mycket glad att kunna tillkännage förvärvet av Teknikfunktion AB som har en stark lokal förankring. Samgåendet medför att vi tillsammans får en ledande ställning även i södra Sverige. Vi kommer nu att kunna erbjuda en god leveransförmåga med potential att täcka våra kunders olika behov och samtidigt ge våra medarbetare möjlighet att utvecklas i spännande uppdrag, säger Mickey Johansson, vice VD i WSP Sverige AB. Vi räknar nu med att ha en stark bas som leder till ytterligare tillväxt.

Gösta Clemensson är såväl VD som grundare i Teknikfunktion AB och ser försäljningen till WSP som en god möjlighet att säkra successionen i företaget.

I och med samgåendet med WSP känner jag mig trygg med att Teknikfunktion AB och mina medarbetare får en fortsatt gynnsam utveckling. Själv kommer jag att arbeta vidare i den nya organisationen för att säkerställa en smidig integration och skapa de synergieffekter som båda parter hoppas på.