Nyheter

WSP Sverige i topp bland anbudsgivarna

WSP leder en lokaliseringsutredning för ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö åt Region Stockholm. Foto: WSP

De tio företag som lämnade flest anbud i offentliga upphandlingar 2019 var alla verksamma inom bygg-, teknik och anläggningsbranscherna. Allra flest anbud lämnade WSP, medan Trafikverket var den myndighet som annonserade flest upphandlingar. Det framgår av rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.


Varje år annonseras över 18 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Det sammanlagda värdet av de inköp som omfattas av upphandlingsreglerna uppgår till närmare 800 miljarder kronor. Det motsvarar nästan en femtedel av BNP. 

Fyra av tio upphandlingar (36%) 2019 avsåg anläggningsarbete och de tio företag som lämnade flest anbud är alla verksamma inom bygg-, teknik- och anläggningsbranscherna. 

Allra flest anbud 2019 totalt sett (stat, kommun, region) lämnade WSP, 620 inlämnade anbud. På andra plats kommer ÅF Infrastructure (588) och trea NCC Sverige (520). NCC Sverige lämnade flest anbud i kommunala upphandlingar (450 st), med WSP på andra plats (421).

De företag som fått flest tilldelningar utifrån sina anbud är Bravida (ca 50 % kontrakterade anbud) samt Norconsult AB (ca 45%).

Trafikverket är den myndighet som upphandlar mest. 2019 annonserade Trafikverket 671 upphandlingar. Fortifkationsverket och Statens Fastighetsverk annonserade också många upphandlingar bland statliga myndigheter och bolag. 

Bland kommuner och kommunala bolag annonserade Stockholms stad, Göteborgs stad och Kommunalförbundet Inköp Gävleborg flest upphandlingar. Västra Götalandsregionen, Region Stockholm och Region Skåne annonserade flest upphandlingar bland regioner och deras bolag. 

De flesta upphandlingar genomförs med förenklat förfarande och avtalen löper oftast i 3–4 år. Rapporten visar också att det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling har stigit från 4,1 år 2017 till 4,5 år 2019.

Antalet överprövningar har minskat för varje år. 2019 överprövades 6,6 procent av alla annonserade upphandlingar. Fem år tidigare, 2014, var siffran 8,1 procent.

Anbudsgivare som lämnade flest anbud, 2019, totalt sett (myndighet, kommun, region). På plats 1-12 finns företag inom bygg-, teknik och anläggningsbranscherna:

 • 1. WSP Sverige AB (620 anbud)
 • 2. ÅF-Infrastructure AB  (588)
 • 3. NCC Sverige AB (520)
 • 4. Peab Anläggning AB (443)
 • 5. Tyréns AB (418)
 • 6. Ramboll Sverige AB (408)
 • 7. Skanska Sverige AB (372)
 • 8. Svevia AB (343)
 • 9. Norconsult AB (282)
 • 10. Bravida Sverige AB (259)
 • 11. Peab Sverige AB (217)
 • 12. PE Teknik & Arkitektur AB (187)

Källa: Upphandlingsmyndigheten/Konkurrensverket