Nyheter

Züblin bygger Citybanans huvudtunnel

Züblin Scandinavia har vunnit upphandlingen för första delen av Citybanans huvudtunnel i Stockholm. Kontraktet är värt drygt en miljard kronor.

Förra året vann Züblin Scandinavia tillsammans med Oden anläggningsentreprenad upphandlingarna för tre arbetstunnlar till Citybanan – uppdrag värda totalt cirka 250 miljoner kronor.
Arbetet är i full gång på två av tunnlarna. I den tredje tunneln ligger arbetet tillfälligt nere efter att miljökonsekvensbeskrivningen har överklagats till miljödomstolen.

Nu har även kontraktet för att bygga huvudtunneln gått till Züblin. I ett konsortium med det danska företaget E Pihl & Son har Züblin fått uppdraget, som är värt en dryg miljard.
– Arbetstunnlarna är inte speciellt komplicerade jobb. Men när den stora huvudtunneln ska byggas blir det rent tekniskt svårare och påverkar tredje man mer, säger Pär Land, vd för Züblin Scandinavia.

Arbetet med huvudtunneln beräknas dra igång till hösten och Züblin räknar med att nyanställa cirka 50 personer. Den del som Züblin och Phil ska bygga kommer att sträcka sig från Riddarholmen till Söder Mälarstrand och innehålla två järnvägsspår.
– Det här är det som kommer att beröra stockholmarna av Citybanan. Resten kommer de knappt att se, säger Mats Ricknäs, upphandlare på Banverket.

Züblin Scandinavia är ett helägt dotterbolag till Züblin Spezialtiefbau med säte Tyskland. Sedan våren 2005 är Züblin etablerat på den svenska marknaden. De ser Stockholmsregionen som mycket intressant och räknar med att lägga anbud på fler entreprenader inom projektet Citybanan.
– Här tänker vi bita oss fast, säger Pär Land.

Inom kort ska Citybanan begära in anbud för nästa upphandling i projektet. Då handlar det om att bygga nästa del av huvudtunneln samt att anlägga en underjordisk station vid city. Det kontraktet är värt cirka 1,5 miljarder.

Citybanan – rekordbygget!

Åtta av tio tågresor slutar och börjar i Stockholm. Varje dag pendlar en kvarts miljon resenärer i huvudstaden. Trycket är stort, vilket leder till förseningar.
Citybanan ska bli räddningen.

Läs mer om rekordbygget Citybanan i nummer 1 av Byggvärlden.

Fakta: Citybanan i Stockholm

Längd: 6 kilometer.
Sträcka: Från Tomteboda till Stockholms södra station.
Byggtid: 10 år.
Kostnad: 16 miljarder kronor.
Projektledare: Kjell-Åke Averstad.