Nyheter

​​​​​​​Låt 2021 bli startskottet för en mer digital byggbransch

Foto: Getty Images

Nyårslöften har aldrig varit min grej. I de få fall som jag faktiskt sätter några lyckas jag aldrig hålla dem, så jag inleder därför 2021 utan att lova något. Däremot har jag ett mål med jobbåret och det är att prata mer om det område där byggbranschen är som mest utskällt: digitalisering.

Vår bransch är som teflon när det gäller det digitala. Under flera årtionden har man pratat om samhällsbyggnads låga digitaliseringsgrad. Den enda branschen som globalt sett är mindre digitaliserad än byggbranschen är jordbruket.

Varför är det såhär? Tyvärr saknar många idéer ett branschöverskridande tänk. Det är svårt att tillgodose en bransch som utmärks av en sådan hög grad av fragmentering som vår.

Se till projektchefens roll, till exempel. Vill man arbeta digitalt så måste man ha en rad olika licenser och programvaror för många olika smådelar av byggprocessen. Det skapar silos som gör det omöjligt att få till några effektivitetsvinster över värdekedjan. Sådana här branschförutsättningar ställer högra krav på ett holistiskt tänk hos alla nya digitaliseringsidéer.

Jag väljer dock att se glaset som halvfullt. 2021 kommer på många sätt att vara ett spännande år, framförallt för att jag tror att vi kommer att se branschens grunder skakas om och omvärderas. I bräschen för denna omskakning går flertalet startups inom Construction Technology och Property Technology, så kallat ConTech respektive PropTech, vilket kortfattat innebär digitala initiativ inom byggnads- och fastighetsbranschen. Många av dessa affärsidéer befinner sig i spektrat lovande till helt fantastiska.

Ett gott exempel på detta är Spacemaker, en molnbaserad mjukvara som använder AI och generativ design för att underlätta markoptimering. De jobbar hårt på att ta in fastighetsbyggandet i framtiden.

Även Twinsite, ett frö som såddes av oss på Ramirent och som sedan har vuxit till en föregångare i branschen när det kommer till utbildning och säkerhet, visar på framtidens potential. Med byggutbildningar där djupinlärning sker med VR-teknik ser de möjligheter i ett av branschens viktigaste områden.

Det här är bara två exempel, men det finns mängder av andra intressanta initiativ. Tillsammans utgör de ett välbehövligt nytänkande i branschen som får mig att hoppas på spännande rubriker den kommande tiden.

Hur snabbt samhällsbyggnad kan digitaliseras kommer dock att påverkas markant av coronapandemin. En studie från McKinsey från juni 2020 siar till exempel om radikala skiften i värdekedjan – så mycket som 45 procent av värdet i samhällsbyggnads värdekedja kan komma att flyttas, mycket på grund av just coronapandemin. Dessa typer av förutsättningar brukar resultera i många spännande initiativ som vill ha en bit av den nya kakan. Vem har dessutom inte reflekterat över att jobba mer digitalt under det senaste året, jämfört med hur arbetet bedrevs förut?

En marknad med hög grad av disruptivitet utmärks av en hög utvecklingstakt. Jag tror, och hoppas, att vår bransch rör sig ditåt. Med så många nya och framåtblickande aktörer som idag är det inte omöjligt.

Visste du att sett till hela världen så lägger byggbranschen mindre än en procent av sin vinst på Research and Development? Att bli skakade i grunden är med andra ord precis det nyårslöfte som branschens aktörer borde sätta för sig själva, så att den digitala omställningen kan sätta fart på riktigt. Det, om något, är ett nyårslöfte värt att försöka hålla.

Jimmy Dahlström
*Krönikan var införd i Byggvärlden nr 1-2021