Nyheter

1 000 får lämna NCC

Ytterligare 1 000 personer kommer att få lämna NCC. Det framgick när bolaget presenterade sin bokslutskommuniké i dag, onsdag.

Under 2008 sades sammanlagt 1 200 personer upp från NCC. I januari 2009 sades ytterligare 300 personer upp.

Nu bedömer bolaget att cirka 1 000 personer till kommer att få lämna företaget under det kommande halvåret. Dessa neddragningar kommer främst att beröra bostadssidan och uppskattningsvis 500 personer i Sverige.

Därutöver tror NCC att ytterligare neddragningar kommer att behövas.
– Det blir många små varsel som vi tar successivt i förhandlingar med facket, säger NCC:s koncernchef Olle Ehrlén.

Bokslutskommunikén för 2008 som NCC presenterade under onsdagen innehåller det näst bästa resultatet i bolagets historia.
– Vi har gjort ett bra resultat 2008, men vi har sett en vikande konjunktur och det påverkar oss, säger Olle Ehrlén.

Den vikande bostadsmarknaden har lett till nedskrivningar och omstruktureringskostnader i det fjärde kvartalet 2008. Nedskrivningar av mark och färdigbyggda osålda bostäder har minskat resultatet med 532 miljoner kronor.

När det gäller 2009 bedömer NCC att marknadsutsikterna är svaga. Anläggningsmarknaden förväntas visa en viss tillväxt, men tros inte kunna väga upp den allt svagare marknaden för övriga hus, bostäder och kommersiella fastigheter. Sammantaget förväntar sig NCC att den nordiska byggmarknaden minskar under 2009.

Vinsten förra året landade på 1,8 miljarder efter skatt. Det är 400 miljoner mindre än 2007. NCC Construction Norway och NCC Roads redovisade högre resultat än 2007 och resultatet i NCC Property Development var nästan i nivå med föregående år. Försäljningen av NCC:s andel i det polska koncessionsbolaget AWSA bidrog till resultatet med 493 miljoner kronor.