Nyheter

1 000 nya bostäder i Uppsalas nya stadssdel

Visionsbild över Skeppskajen. Bild: JuulFrost Arkitekter

Ikano Bostad och Besqab utvecklar cirka 1 000 nya bostäder i Uppsala och skapar en ny och varierad stadsdel. Om allt går enligt plan kan de första boende flytta in år 2022.

Tillsammans med Uppsala kommun har Ikano Bostad och Besqab arbetat fram en plan för utveckling av kvarteret Ångkvarnen. Området har tidigare varit plats för att lagra spannmål och producera kvarnprodukter.

Utvecklingen är en del av nya Kungsängen där målet är att skapa en blandad stadsmiljö som fungerar som en utvidgning av stadskärnan.  
– Kvarteret Ångkvarnen är en viktig plats, både för Uppsalas historia och för vår utveckling. När de tomma industribyggnaderna byggs om till välbehövliga bostäder blir det mer liv och trygghet i ett av Uppsalas vackraste lägen, säger Erik Pelling, kommunalråd Uppsala kommun, i ett pressmeddelande. 

Visionen för Ikano Bostads och Besqab är att på egen mark utveckla cirka 1 000 nya bostäder.
Området, som kommer att kallas Skeppskajen, ska präglas av sin ursprungliga miljö, i kombination med nya bostadshus och mötesplatser.

–  Vi hoppas att Skeppskajen, med sitt centrala läge, kommer att bli en viktig del i Uppsalas identitet. Här vill vi bygga bostäder och skapa platser för möten och stadsliv, säger Gerd Comstedt, verksamhetschef för Skeppskajen.

Förutsatt att detaljplaneprocessen går enligt plan kommer Ikano Bostad och Besqab att påbörja bostadsproduktion tidigast 2020 med första inflyttning tidigast 2022. Plansamråd beräknas ske hösten 2018.