Nyheter

1 190 byggföretag i konkurs 2019

Antalet konkurser inom bygg har ökat under de senaste året och ändringen av ROT-avdraget är en förklaring. Foto: Getty Images

Totalt gick 1 190 företag inom byggbranschen i konkurs under 2019.
Cirka ett av fyra bolag i konkurs visar också indikationer på oseriöst eller bedrägligt beteende.

Det visar en analys gjord av UC.
Aktiebolag används som brottsverktyg eller för att undandra skatt från staten. I byggbranschen använder bedragare bolag för att köpa bilar och verktyg som är lätt att avyttra, säger Richard Damberg, kreditexpert på UC.

Under 2019 gick 1 1 90 företag inom byggindustrin i konkurs, vilket är en ökning med drygt två procent jämfört med 2018.
– Antalet konkurser har ökat under några år och vi ser ändringen av ROT-avdraget som en förklaring till det, säger Richard Damberg, kreditexpert på UC.

Men samtidigt har antalet aktiva företag inom branschen ökat.
– Även om det skett en viss förskjutning på marknaden från mindre jobb som ombyggnationer till större projekt, så är det fortfarande en hög efterfrågan totalt sett. Byggbranschen är också en bransch med få barriärer och det är lätt att ta sig in. Att företagen ökar kan också bero på att stora företag inte vill nyanställa, utan tar heller in underentreprenörer och då kan en del bli tvungna att starta bolag för att kunna fortsätta jobba.

UC: s analys av konkurserna under 2019 visar att minst ett av fyra bolag i konkurs uppvisar tydliga indikationer på oseriöst eller bedrägligt beteende.
– Det handlar sig om bolag som inte betalar skatter som de ska, som fuskar med moms och arbetsgivaravgifter och har orimliga årsredovisningar, säger Richard Damberg.

Han berättar att det mest extrema som de hittat när de granskat konkurserna var ett bolag med noll anställda och en omsättning på en miljard kronor.
UC har inte granskat byggbranschen specifikt när det kommer till oseriösa företag, men Richard Damberg menar att allt tyder på att byggbranschen visar samma siffror som snittet.
– Bedrägligt beteende förekommer i alla branscher och eftersom bygg är en bransch utan trösklar finns det ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda där.

Granskningen visar också att var femte bolag som går i konkurs är yngre än tre år.
– Det beror på flera faktorer, exempelvis att affärsidén inte håller och att det är svårt för ett nystartat bolag att hitta kunder. Vissa branscher är givetvis särskilt utsatta, fortsätter Richard Damberg.

Mindre bolag är också utsatta, 70 procent av de som gått i konkurs under året hade en omsättning mindre än fem miljoner kronor.

Den bransch där konkurserna ökat mest är Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster, där antalet konkurser ökade med 27 procent om man jämför 2018 med 2019. Inom branschen Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster ökade konkurserna med 18 procent och inom Handel med motorfordon samt service med 10 procent.

De branscher som haft lägst andel konkurser är Partihandel, en minskning av konkurserna med 10 procent, Transport minskning med tre procent och Information och kommunikation oförändrat.

Totalt sett, i alla branscher, är antalet konkurser lika många under 2019 som jämfört med 2018 och 2017.

Under 2020 beräknar UC att 1,3 procent av alla aktiebolag i Sverige kommer att hamna på obestånd, vilket innebär att de inte kan betala sina leverantörer och långivare.  

Fakta: Konkurser inom byggbranschen

  • Konkurser jan-dec 2019: 1 190
  • Jan-dec 2018: 1 163 (Aktiva företag per 31/12 2018 98 197 stycken)
  • Jan-dec 2017: 1 050 (Aktiva företag per 31/12 2017 96 570 stycken)
  • Jan-dec 2016: 953 (Aktiva företag per 31/12 2016 94 628 stycken)
  • Jan-dec 2015: 866 (Aktiva företag per 31/12 2015 91 989 stycken)
  • Jan-dec 2014: 1 035 (Aktiva företag per 31/12 2014 89 638 ​​​​​​​stycken)

Siffrorna omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.
Till byggbranschen räknas här bolag inom byggverksamhet, byggande av hus, anläggningsarbeten och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.
​​​​​​​Källa: UC