Nyheter

100 000 id-kort utfärdade

Nu har antalet utfärdade ID06-kort passerat 100 000 stycken.

ID06 är ett initiativ som byggbranschen har tagit för att motarbeta svartarbete. Marcus Kaspersson-Andersson på Tuve Bygg fick det 100 000:e kortet.

— För oss som seriöst byggföretag är det viktigt att kunna säkerställa vilka underentreprenörer vi samarbetar med, att de håller sig till lagen och tar väl hand om sina medarbetare. Därför kräver vi att våra underentreprenörer tillämpar ID06, berättar Anders Nolander, personalansvarig på Tuve Bygg, i ett pressmeddelande.

ID06 är ett system för id-kontroll och närvaroredovisning och sjösattes 2006 av Byggbranschen i samverkan. Tanken var att försvåra svartarbete genom att alla bär id-kort och registreras vid in- och utpassering.

Systemet fick en försiktig start, men nu uppger Byggbranschen i samverkan att beställningarna har tagit fart. Antalet utfärdade kort ökar nu med omkring 7 000 i månaden.

— Det är oerhört positivt att Sveriges byggare sluter upp i kampen mot svartarbetet i branschen. När vi har nått vårt mål på 300 000 ID06-behörighetskort — och Skatteverket fått utvidgade kontrollmöjligheter — blir det rejält svårt för svartjobbarna att nästla sig in på byggena, säger Peter Löfgren, projektledare för ID06 och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Byggbranschen i samverkan bedömer att det finns 300 000 personer sysselsatta i byggbranschen.

— Mitt mål är att vi ska löpa på i precis samma takt så att vi når en hundraprocentig täckning vid årsskiftet 2010/2011, säger Peter Löfgren.